Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

trening_204277.jpg

Fakulta se zabývá výzkumem zaměřeným na různé aspekty zdravotní péči o specifické skupiny pacientů v České republice, dále i o zdravotní péči zaměřenou na různé socioekonomické, demografické a kulturní skupiny. Výzkum využívá tradičních přístupů a metod i moderních postupů a technologií, využívá přitom principů evidence-based practice (praxe založená na důkazech). Dále se úsilí fakulty zaměřuje na studium systému zdravotní péče a na hledání řešení zdravotní politiky s cílem zvýšit kvalitu a efektivitu péče. V neposlední řadě se výzkum fakulty zaměřuje na zlepšení znalostí a dovedností zdravotníků a laické veřejnosti. Cílem většiny těchto výzkumných aktivit je zlepšit well-being u jednotlivců, skupin lidí a celých komunit napříč věkovými kategoriemi.

Výzkum se uskutečňuje ve čtyřech hlavních oblastech: Data and systems research, Health determinants research, Precision research, Education for health (výzkum zaměřený na vzdělávání pro zdraví).

1. Data and systems research: výzkum zaměřený na sběr „velkých“ dat a zkoumání systémů, konkrétně se zaměřuje na studium systému zdravotní péče a na hledání řešení zdravotní politiky s cílem zvýšit kvalitu a efektivitu péče. To zahrnuje výzkum zaměřený na analýzu a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester.

Projekty:

Kompetentní sestra pro 21. století: analýza a návrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester (TAČR)

Key Skill Management in Operating Room – KSMOR (Erasmus Plus)

My Operating Room Nurse Coach (Erasmus Plus)

2. Health determinants research: výzkum v oblasti faktorů ovlivňujících zdraví, včetně výzkumu v oblasti kvality života.

Projekty:

Vývoj metody ke kvantitativnímu hodnocení podílu rizikových faktorů práce na etiologii chronických onemocnění bederní páteře a formulace klinických a hygienických kritérií pro posuzování těchto onemocnění jako nemoci z povolání (IGA MZ)

Management diagnostiky a terapie poruch polykání (IGA MZ)

3. Precision research: „přesný“ výzkum, zaměřený na přesné měřicí techniky.

Projekty:

Chemosenzorická percepce a vývoj možnosti jejího měření u pacientů s onemocněním hlavy a krku (TA ČR)

Přenosný audiometr (TA ČR)

4. Education for health: výzkum zaměřený na vzdělávání pro zdraví, zahrnuje zkoumání faktorů ovlivňujících znalosti a dovednosti zdravotnických pracovníků i laické veřejnosti. Součástí je výzkum v oblasti zdravotní gramotnosti a jejího dopadu na management nemocí.

5. Prevention of Diseases and Their Consequences: Výzkum zaměřený na prevenci civilizačních chorob a jejich následků.

Vývoj platformy pro inteligentní ochranu zdraví a výzkum dopadů jejího nasazení na ekonomiku soukromého i veřejného sektoru