Stipendia a poplatky

Mezi pět tisíc stipendistů univerzita ročně vyplatí přes 85 miliónů korun! Řadu talentovaných studentů, kteří mají vynikající studijní výsledky nebo těch, kteří jsou aktivní ve vědecké a tvůrčí činnosti, oceňuje univerzita formou stipendií. Další stipendia vyplácíme posluchačům, kteří potřebují finanční pomoc, např. formou ubytovacího stipendia, sociálních stipendií nebo v mimořádně tíživé situaci apod.

Nárok na stipendium vzniká při splnění určitých, přesně daných podmínek, které vycházejí ze zákonných norem. Výplatu konkrétního typu stipendia pak upravuje stipendijní řád a univerzitní směrnice.

Aktuální výši vyplácených stipendií najdete na Stipendia.

false

Kontaktní osoba pro oblast stipendií

Ing.
Hana
Barochová


Fakulta zdravotnických studií

hana.barochova@upce.cz
466 037 524
Rozšířit fotografii: 
false