Stipendia a poplatky

Stipendia

Mezi pět tisíc stipendistů univerzita ročně vyplatí přes 85 miliónů korun!

Řadu talentovaných studentů, kteří mají vynikající studijní výsledky nebo těch, kteří jsou aktivní ve vědecké a tvůrčí činnosti, oceňuje univerzita formou stipendií.

Další stipendia vyplácíme posluchačům, kteří potřebují finanční pomoc, např. formou ubytovacího stipendia, sociálních stipendií nebo v mimořádně tíživé situaci apod.

Studenti mohou získat pravidelná stipendia, vyplácená měsíčně, jako je například:

  • stipendium prospěchové za vynikající studijní výsledky (dle dosažených studijních výsledků 2.640 Kč, 1.320 Kč nebo 660 Kč/měsíčně),
  • ubytovací jako příspěvek na ubytování ať již na kolejích, v soukromí nebo při dojíždění (v akad. roce 2020/21 - 600 Kč/měsíčně),
  • sociální (od 1. 1. 2020 - 3.650 Kč/měsíčně),
  • stipendia studentům doktorských studijních programů.

Mimořádná jednorázová stipendia se vyplácejí například:

  • na podporu studia v zahraničí a zahraničních mobilit, ke studiu či vykonávání praxe v zahraničí,
  • za mimořádné vynikající výsledky ve výzkumné či tvůrčí činnosti,
  • za vynikající reprezentaci školy na poli sportovním nebo uměleckém,
  • za službu osobní asistence handicapovanému studentovi univerzity.

V některých případech podporujeme i zahraniční studenty při studiu na univerzitě v Pardubicích.

Nárok na stipendium vzniká při splnění určitých, přesně daných podmínek, které vycházejí ze zákonných norem. Výplatu konkrétního typu stipendia pak upravuje stipendijní řád a univerzitní směrnice.

 

false

Kontaktní osoba pro oblast stipendií

Ing.
Hana
Barochová


Fakulta zdravotnických studií

hana.barochova@upce.cz
466 037 524
Rozšířit fotografii: 
false