Mezinárodní konference

Fakulta organizuje mezinárodní konferenci Kvalita a její perspektivy. Výstupem je plnotextový sborník, který fakulta pravidelně evaluuje ve vědeckých databázích.

Dále fakulta pořádá studentskou vědeckou konferenci, a to nejen fakultní kolo, ale i kolo celostátní pro studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a pro studenty dalších vysokých škol. Výstupem tohoto celostátního kola je recenzovaný sborník abstrakt. Každoročně pořádá fakulta také Konferenci studentů doktorských studijních programů.

Rozšířit fotografii: 
false