Etická komise

Etická komise Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice pracuje od 15. 3. 2021 v tomto složení:

Předseda:

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.

Členové:

Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.

 

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.

 

MUDr. Karel Pokorný, Ph.D.

 

Ivana Faiklová

 

false
Rozšířit fotografii: 
false