Etická komise

Etická komise Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice pracuje od 25. 10. 2016 v tomto složení:
Předseda:
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.
Členové:
Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
Petra Mandysová, MSN, Ph.D.
MUDr. Karel Pokorný, Ph.D.
Ivana Faiklová