Kontakty

 
Sídlo a doručovací adresa
Univerzita Pardubice
Fakulta zdravotnických studií
Průmyslová 395
532 10 Pardubice
 
Telefon
466 037 728 (sekretariát děkana FZS - Monika Vodová)
 
V případě dotazů týkajících se studia na FZS UPa:
466 037 726 (studijní oddělení - Ing. Denisa Hessová, Mgr. Zora Nováková)
466 037 736 (vedoucí studijního oddělení - Bc. Monika Kofferová)
E-mail