Organizační uspořádání

V čele fakulty stojí děkan.

 

 Vedení fakulty:

 • děkan

 • proděkan pro studium a vzdělávací činnost

 • prodekanka pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy
 • tajemník

 

Děkanát fakulty tvoří:

 • sekretariát

 • studijní oddělení

 • referát pro studium a vzdělávací činnost

 • referát pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

 • referát tajemníka

 

Katedry:

 • Katedra ošetřovatelství

 • Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

 • Katedra klinických oborů

Rozšířit fotografii: 
false