Organizační uspořádání

V čele fakulty stojí děkan.

 

 Vedení fakulty:

·         děkan

 

·          proděkani

-          pro studium a vzdělávací činnost

-          pro vědu a výzkum

-          pro vnitřní a vnější vztahy

 

·         tajemník

 

Děkanát fakulty tvoří tato oddělení:

-         sekretariát

-         studijní oddělení

-         referát pro vědu a výzkum

-         referát pro vnitřní a vnější vztahy

-         referát tajemníka

 

Katedry:

·         Katedra ošetřovatelství

·         Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

·         Katedra klinických oborů

 

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
false