Organizační uspořádání

 

V čele fakulty stojí děkanka.

 

 Vedení fakulty:

 • děkanka

 • proděkanka pro studium a vzdělávací činnost

 • proděkan pro vědu a výzkum

 • proděkanka pro internacionalizaci a rozvoj

 • tajemnice

 

 

Děkanát fakulty tvoří:

 • sekretariát

 • studijní oddělení

 • referát pro vědu a výzkum 

 • referát pro internacionalizaci a rozvoj

 • referát tajemníka

 

 

Katedry a pracoviště

 • Katedra ošetřovatelství

 • Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

 • Katedra klinických oborů

 • Centrum péče o zdraví

Rozšířit fotografii: 
false