Organizační uspořádání

V čele fakulty stojí děkan.

 

 Vedení fakulty:

 • děkan

 

 • proděkani

 • pro studium a vzdělávací činnost
 • pro vědu a výzkum
 • pro vnitřní a vnější vztahy

 

 • tajemník

 

Děkanát fakulty tvoří:

 • sekretariát

 • studijní oddělení

 • referát pro akreditace a vzdělávací činnost

 • referát pro vědu a výzkum

 • referát pro vnitřní a vnější vztahy

 • referát tajemníka

 

Katedry:

 • Katedra ošetřovatelství

 • Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

 • Katedra klinických oborů

Rozšířit fotografii: 
false