Oborové setkání zdravotně-sociálních pracovníků

Oddělení zdravotně sociální práce pořádá oborové setkání studentů, absolventů i kolegů. 


Chceme:

  • zvýšit povědomí o oboru (u kolegů vyučujících i kolegů z praxe)

  • zvýšit sounáležitost studentů i absolventů s oborem a fakultou

  • podpořit motivaci nastupujících studentů ke studiu

  • propojit obor napříč ročníky

 

Zveme:

  • studenty oboru Zdravotně-sociální pracovník

  • absolventy oboru ZSP 

  • vyučující oboru ZSP

  • zástupce partnerských pracovišť výkonu praxe našich studentů

false
false
Rozšířit fotografii: 
true