Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fzs

Fakulta zdravotnických se připojila do projektu Státního zdravotního ústavu financovaného z OP Zaměstnanost ESF „Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“.

Odborní lektoři z Fakulty zdravotnických studií budou v letech 2021 - 2022 působit v oblasti primární prevence a podpory zdraví ve vyloučených lokalitách v Pardubickém kraji. Cílem projektu je podporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Veškeré preventivní aktivity jsou postaveny na principech zážitkové pedagogiky a praktických ukázkách. Během celého projektu bude realizováno 13 kurzů zdravého životního stylu a 12 dnů zdraví. Kurzy budou zaměřeny na témata osobní hygieny, bezpečné domácnosti, zdravé výživy, prevence civilizačních chorob, reprodukčního zdraví, prevence závislostí nebo prevence úrazů.