Radiologické kolokvium

Pardubické radiologické kolokvium - PARAKO

 


Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice ve spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s., Fakultní nemocnici Hradec Králové, Onkologickým a radiologickým centrem Multiscan, s.r.o. a Společností radiologických asistentů ČR realizuje odborné setkání.

Cíle:

  • aktivní připojení k Mezinárodnímu dni radiologie,

  • vzdělávání se,

  • setkávání se s odborníky z praxe, se vzdělavateli v oboru Radiologický asistent,

  • diskuse nad aktuálními otázkami související s oborem Radiologický asistent,

  • navazování nových kontaktů a posilování prestiže oboru.

Rozšířit fotografii: 
false