Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

fishing-boat-49523192013235514217979908.jpg

Je specializovaná, krátkodobá, anonymní psychosociální pomoc, která nabízí podporu ve zvládnutí extrémně zátěžové situace, kterou člověk nemůže zvládnout vlastními silami.

Cílem krizové intervence je stabilizovat psychický stav a nalézt zdroje k překonání těžké životní situace. Zaměřuje se na řešení situace „tady a teď".  V případě potřeby lze po stabilizaci psychického stavu doporučit následnou péči v podobě psychologického či psychoterapeutického poradenství.

Krizová intervence je poskytována formou individuální schůzky (osobní tváří v tvář), telefonicky a elektronicky (prostřednictvím e-mailové komunikace) a obvykle trvá 50 minut. Lze ji ale časově prodloužit či zkrátit, vždy záleží na konkrétní potřebě člověka a individuálním posouzení.

Krizový intervent může být sociální pracovník, psycholog/psychoterapeut, psychiatr/lékař, podmínkou k vysokoškolskému vzdělání je výcvik v krizové intervenci.

Nejčastější témata krizové intervence

  • úmrtí, těžká onemocnění či úraz, autonehoda, změna zdravotního stavu, závislostní chování v rodině, psychiatrická problematika
  • uvěznění, ztráta zaměstnání, ztráta finančních prostředků
  • potíže v mezilidských vztazích
  • změny (změna bydliště, přechod na VŠ, změna pracoviště, narození dítěte, odchod do důchodu)
  • aj…

Služba krizové intervence je poskytována

  • anonymně (klient se při využívání služby nemusí představovat, sdílí pouze ty informace, které považuje za důležité)
  • bezplatně
  • bez záznamu (hovory nejsou monitorovány, e-mailová komunikace není ukládána)

V případě potřeby se můžete obrátit na kontaktní osoby na FZS UPCE, které vám nabídnou a zprostředkují možnosti návazné péče:

Ing. Monika Kofferová
e-mail: monika.kofferova@upce.cz
tel.  466 037 736
budova fakulty, 2. patro, kancelář 03008  
 

Mgr. Monika Kopecká
e-mail: monika.kopecka@upce.cz
tel.  (+420) 724 871 357
budova fakulty, 2. patro, kancelář 03032
 

Nebo kontaktovat přímo zaměstnance poradenského pracoviště APUPA, který je svou působností nezávislý na fakultě a poskytuje krizovou, psychoterapeutickou pomoc a podporu studentům Univerzity Pardubice:

Mgr. Zuzana Blehová
Krizová intervence (osobní / face to face)

pondělí až čtvrtek 7:30-15:30
tel.     466 036 401
e-mail zuzana.blehova@upce.cz
poradenská místnost VO 01003

schůzku je nutné domluvit předem přes e-mail