Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

fzsdodwww78732.jpg

KDY:    10. 2. 2024 10–12 h 

KDE:    ON-LINE 

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice pořádá Den otevřených dveří pro uchazeče o studium. Tentokrát se setkáme on-line prostřednictvím MS TEAMS. Pokud jste nebyli mezi bez mála 450 účastníky našeho prvního dne otevřených dveří v prosinci, budete mít nyní skvělou příležitost dozvědět se více o fakultě, nabízených studijních programech, univerzitním životě nebo studentských klubech. 

V první části programu dostane slovo pan proděkan pro vnější vztahy Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D., který představí možnosti studia společně s hlavními body podmínek přijímacího řízení.

V druhé části se ke slovu dostanou zástupci bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, kteří představí specifika jednotlivých programů a budou připraveni zodpovědět Vaše dotazy týkající se např. profilu a uplatnění absolventa nebo průběhu odborné praxe v rámci studia.

Přímo ve vysílání budou k dispozici studijní referentky, kterým lze pokládat dotazy prostřednictvím chatu. 

Těšíme se na Vás!

Fakulta zdravotnických studii (FZS) zpracovává osobní údaje v souladu s www.upce.cz/privacy-policy. Registrací berete na vědomí, že pro účely zajištění této akce je nezbytné zpracování a uchování osobních údajů uvedených v propozicích. Váš e-mail budeme používat pro komunikaci s vámi v souvislosti s konáním akce. Dovolujeme si vás rovněž upozornit na skutečnost, že z akce může být pořízen audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům.