Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fzs

Vedle vzdělávání je pro fakultu charakteristická také vědecká a výzkumná činnost, jejíž výsledky fakulta prezentuje v rámci domácí i mezinárodní vědecké obce.

Vědecká činnost fakulty je zaměřena na projekty ve vazbě na praxi. Jedná se zejména o řešení projektů v rámci národních grantových soutěží a agentur.

Fakulta se může pochlubit poměrně rozsáhlou publikační činností, každoročním pořádáním řady vědeckých konferencí, workshopů apod.