Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fzs

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice se opírá o vysoce erudované vědecko-pedagogické pracovníky, kteří jsou členy řady odborných společností, oborových a vědeckých rad a redakčních rad odborných časopisů.

Tato skutečnost společně s vysokou úrovní léčebně preventivní péče poskytované Pardubickou krajskou nemocnicí, a.s. byla zohledněna Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy uznáním pěti klinických pracovišť. Akademičtí pracovníci fakulty jsou zastoupení v níže uvedených odborných institucích.