Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fzs

České zákony nařizují ověření veškerého vzdělání získaného v zahraničí za účelem přijetí ke studiu na univerzitě. Dokumenty musí být legalizované, přeložené do českého nebo anglického jazyka (případně ve slovenštině). 

Vzdělání musí projít procesem ověření nebo uznávání zahraničního vzdělání. Dokumenty, které budete potřebovat záleží na úrovni studia, kam se hlásíte. 

1.  BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Uchazeči musí prokázat, že absolvovali SŠ vzdělání s maturitní zkouškou a musí doložit maturitní vysvědčení.  Jak provést legalizaci a jestli je třeba nechat dokument přeložit Vám napoví náš průvodce Uznávání zahraničního vzdělávání | Univerzita Pardubice (upce.cz. Pokud jste absolvovali zahraniční SŠ vzdělání, níže najdete dvě možnosti, jak své vzdělání prokázat.

1a.  Dokladem o zahraničním SŠ vzdělání 

Vzdělání můžete prokázat přímo předložením zahraničního dokladu o zahraničním SŠ vzdělání případně spolu s dalšími doklady dle požadavků fakulty. Fakulta následně ověří, že se jedná o vzdělání, na základě kterého můžete pokračovat v bakalářském studiu. Ověření (verifikace) platí pouze pro účely konkrétního běhu přijímacího řízení na fakultě, která ověření provedla. Neobdržíte tedy žádný doklad o rovnocennosti vzdělání. Výhodou oproti obecnému uznání zahraničního VŠ vzdělání a kvalifikace v ČR (bod 1b) je zejména kratší doba trvání celého procesu a nižší finanční náročnost. Poplatek za verifikaci v rámci přijímacího řízení činí 600 Kč. 

Upozornění: Pokud budete žádat Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice o verifikaci dokumentu, je třeba v elektronické přihlášce ke studiu zaškrtnout "NE" v poli nostrifikace.

1b.  Dokladem o obecném uznání zahraničního SŠ vzdělání v ČR 

Vzdělání můžete prokázat předložením dokladu "Osvědčení o uznání zahraničního SŠ vzdělání v ČR", tzv. nostrifikací. Nostrifikaci provádí krajské úřady (informace, jak tento doklad získat a kam se obrátit, naleznete zde). Výhodou nostrifikace, oproti ověření vzdělání fakultou (verifikace), je možnost využití výsledného dokladu pro více účelů a jeho trvalá platnost. Avšak proces vedoucí k získání nostrifikace je složitější a trvá delší dobu.

Upozornění: Pokud budete zahraniční vzdělání prokazovat nostrifikací, je třeba v elektronické přihlášce ke studiu zaškrtnout "ANO" v poli nostrifikace.

2.  NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Uchazeči musí prokázat, že absolvovali VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu a to předložením diplomu z bakalářského studia vč. dodatku diplomu. Jak provést legalizaci a jestli je třeba nechat dokument přeložit Vám napoví náš průvodce Uznávání zahraničního vzdělávání | Univerzita Pardubice (upce.cz. Pokud jste absolvovali zahraniční VŠ vzdělání, níže najdete dvě možnosti, jak své vzdělání můžete prokázat.  

2a. Dokladem o zahraničním VŠ vzdělání 

Vzdělání můžete prokázat přímo předložením  zahraničního dokladu o zahraničním vzdělání, výpisu absolvovaných předmětů spolu s dalšími doklady dle požadavků k příjímacímu řízení fakulty. Fakulta následně ověří, že se jedná vzdělání, na základě kterého můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Ověření (verifikace) platí pouze pro účely konkrétního běhu přijímacího řízení na fakultě, která ověření provedla. Neobdržíte tedy žádný doklad o rovnocennosti vzdělání. Poplatek za verifikaci v rámci přijímacího řízení činí 600 Kč.

Upozornění: Pokud budete žádat Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice o verifikaci dokumentu, je třeba v elektronické přihlášce ke studiu zaškrtnout "NE" v poli nostrifikace.

2b. Dokladem o obecném uznání zahraničního VŠ vzdělání v ČR 

Vzdělání můžete doložit dokladem "Osvědčení o uznání zahraničního VŠ vzdělání a kvalifikace v ČR", tzv. nostrifikací. Uznání zahraničního vzdělání provádí:

  • Veřejná vysoká škola, která má akreditovaný obsahově obdobný studijní program k danému zahraničnímu vzdělání. Příslušnou veřejnou vysokou školu je možné vyhledat např. v přehledu akreditovaných studijních programů MŠMT ČR. Seznam veřejných vysokých škol v ČR je rovněž k dispozici na webových stránkách MŠMT ČR. 
  • Žádost o nostrifikaci může být podána i na Univerzitu Pardubice v případě, že se jedná o uznání zahraničního vzdělání v programu, který je obsahově obdobný některému ze studijních programů akreditovaných na Univerzitě Pardubice. Výhodou nostrifikace, oproti ověření vzdělání fakultou (verifikace), je možnost využití výsledného dokladu pro více účelů a jeho trvalá platnost. Poplatek za nostrifikaci na UPCE činí 3.000 Kč.  

    Bližší informace o nostrifikaci na UPCE a kontakty: Uznávání studia | Univerzita Pardubice (upce.cz)

    Upozornění:  Pokud budete zahraniční vzdělání prokazovat nostrifikací, je třeba v elektronické přihlášce ke studiu zaškrtnout "ANO" v poli nostrifikace. 

    Osvědčení se týká pouze uznání VŠ vzdělání a kvalifikace v ČR nikoli však odborné způsobilosti k výkonu povolání.

  • V případě pochybností určuje příslušnost veřejné vysoké školy k uznání zahraničního vzdělání MŠMT ČR nebo může rozhodnout o uznání samo. Kontakt a bližší informace naleznete zde.