Publikační činnost

Výsledkem vědecko-výzkumných aktivit fakulty je poměrně rozsáhlá publikační činnost. Pracovníci Fakulty zdravotnických studií publikují v recenzovaných periodikách českých i mezinárodních, dále publikují i monografie.

Články v odborných časopisech s IF publikované v roce 2020:

BLANAŘ, V., EGLSEER, D., LOHRMANN, Ch., HOEDL, M. Changes in the availability of clinical practice guidelines for malnutrition: A 6-y multicenter study. Nutrition, 2020, roč. 71, č. March, s. nestránkováno.

HOEDL, M., BLANAŘ, V., AMIR, Y., LOHRMANN, Ch. Association between incontinence, incontinence-associated dermatitis and pressure injuries: A multisite study among hospitalised patients 65 years or older. Australasian Journal of Dermatology, 2020, roč. 61, č. 1, s. e144-e146.

ŠKOLOUDÍK, L., MEJZLÍK, J., JANOUCH, M., DRŠATA, J., VODIČKA, J., CHROBOK, V. Hearing screenings for preschool children: A comparison between whispered voice and pure tone audiogram tests. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2020, roč. 130, č. 3, s. Březen 2020.

HORÁČKOVÁ, K., ŠEVČOVIČOVÁ, A., HRSTKA, Z., MORAVCOVÁ, M., LÁSKOVÁ, M., DERŇAROVÁ, L. CONSEQUENCES OF HOLOCAUST ON PHYSICAL HEALTH OF SURVIVORS: BIBLIOGRAPHY REVIEW. Central European Journal of Public Health, 2020, roč. 28, č. 3, s. 237–244.

HORÁČKOVÁ, K., ŠEVČOVIČOVÁ, A., HRSTKA, Z., WICHSOVÁ, J., ZAVIŠ, M. PEDIATRICS IN THERESIENSTADT GHETTO. Central European Journal of Public Health, 2020, roč. 28, č. 2, s. 155–160.

BROTHÁNKOVÁ, P., VODIČKA, J., BAŽANT, J. The influence of a child's age on the evaluation of smells and their hedonistic assessment. European Journal of Pediatrics, 2020, roč. 179, č. 8, s. nestránkováno.

BROTHÁNKOVÁ, P., VODIČKA, J., ŽILKOVÁ, V. Taste strips - metoda samovyšetření chuti. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, roč. 83/116, č. 5, s. 521-534.

DUMO, AM., LAING, B., LIM, AG., PALAGANAS, E., ABAD, PJ., VALDEHUEZA, O., PALOVAARA, M., SAUNDERS, H., ESTOLA, M., MANDYSOVÁ, P., MAGUIRE, J., WARD, LD., CARLBERG, C., VEHVILAINEN-JULKUNEN, K. Randomized controlled trial on the effectiveness of web-based Genomics Nursing Education Intervention for undergraduate nursing students: a study protocol. Journal of advanced nursing, 2020, roč. 76, č. 11, s. 3136-3146.

RUSOVÁ, J., PLESKOT, O. Quality of health information on websites with the greatest potential to influence users in the Czech Republic. Journal of education culture and society, 2020, roč. 11, č. 1, s. 281-299.

GEIER, P., PRAX, T., VINCENT, O., MRAČKOVÁ, J. Souběh dvou oportunních infekcí jako první projev HIV. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, roč. 83, č. 4, s. 431-433.

KOLÁŘOVÁ, I., VAŇÁSEK, J., DOLEŽEL, M., ŠTUK, J., HLÁVKA, A., DUŠEK, L., MELICHAR, B., BÜCHLER, T., RYŠKA, A., PRAUSOVÁ, J., PETRÁKOVÁ, K., TESAŘOVÁ, P., PETERA, J., VOŠMIK, M., HORÁČKOVÁ, K., JARKOVSKÝ, J. Association of triple positivity with prognostic parameters and overall survival in a population-based study of 6,122 HER2-positive breast cancer patients: analysis of real-world clinical practice based on a research database. Neoplasma, 2020, roč. 67, č. 6, s. 1373-1383.

KOPAL, A., EHLER, E., ROTH, J. Dropped head syndrom u pacientky s progredující bulbární paralýzou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, roč. 83, č. 4, s. 434-435.

 

Monografie publikované v roce 2020:

WICHSOVÁ, J. Bezpečnost a etika v perioperační péči. Praha : GRADA Publishing a.s., 2020.85 s. ISBN 978-80-271-1029-2.

POSPÍCHAL, J. Kvalita života pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020.126 s. ISBN 978-80-7560-334-0.

BLANAŘ, V., MEJZLÍK, J., PELLANT, A. Vyšetřování a hodnocení potíží nemocných s nedoslýchavostí podmíněnou hlukem. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020.110 s. ISBN 978-80-7560-341-8.

false
Rozšířit fotografii: 
false