Studentské vědecké konference

Fakulta pořádá studentskou vědeckou konferenci, a to nejen fakultní kolo, ale i kolo celostátní pro studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a pro studenty dalších vysokých škol. Výstupem tohoto celostátního kola je recenzovaný sborník abstrakt. Každoročně pořádá fakulta také Konferenci studentů doktorských studijních programů.

Rozšířit fotografii: 
false