Certifikovaný kurz v rámci celoživotního vzdělávání - Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice
pořádá vzdělávací kurz certifikovaný MZ ČR
MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

CÍLOVÁ SKUPINA
registrované všeobecné sestry a porodní asistentky

CÍL KURZU

Cílem kurzu je připravit jednotlivce k získání zvláštní odborné způsobilosti mentora klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence v oblasti kvalifikační přípravy, specializačního vzdělávání zdravotnických nelékařských pracovníků a v adaptačním procesu nově nastupujících zaměstnanců v oboru ošetřovatelství a porodní asistence.

Činnosti, k nimž absolvent získá zvláštní odbornou způsobilost:

  • vytváření optimálních podmínek pro kvalitní a efektivní výuku odborné praxe;
  • organizace a řízení výukové procesu v souvislosti s odbornou praxí;
  • koordinace a regulace praktické činnosti a výkonů vzdělávaných;
  • průběžné hodnocení dosahovaných znalostí (vědomostí a dovedností);
  • provádění výstupní evaluace vzdělávacího procesu a zpracovávání závěrečného hodnocení účastníků vzdělávacího procesu.

Úspěšní absolventi kurzu obdrží Certifikát MZČR o absolvování studia s uvedením počtu přidělených kreditů. Certifikát je platný v rámci celé České republiky.

ROZSAH A OBSAH KURZU

Teoretická výuka

66 hodin

Předměty

 

Teorie ošetřovatelství – repetitorium ošetřovatelství

 

Vybrané kapitoly z pedagogiky, andragogiky a obecné didaktiky

 

Pedagogická psychologie

 

Didaktika ošetřovatelství a odborné praxe

 

Praktická výuka       

40 hodin

Celkem

106 hodin

Předběžný HARMONOGRAM STUDIA

Kurz bude probíhat od října 2017 do března 2018.

Přesný rozvrh teoretické výuky bude přijatým uchazečům zaslán emailem a během měsíce října 2017 bude vyvěšen zde.

Teoretická výuka bude realizovaná v prostorách Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (Průmyslová 395, Pardubice), praktická výuka pouze v Nemocnici Pardubického kraje, a.s., Pardubické nemocnici na pracovištích určených pro odbornou praxi studentů. Praktická výuka bude realizována dle individuálních rozpisů.

PODMÍNKY PŘIJETÍ

  • odborná (případně specializovaná) způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky,
  • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru,
  • minimálně dva roky výkonu povolání v příslušném oboru v plném úvazku,
  • aktivní zaměstnanecký poměr v daném oboru.

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Formulář přihlášky pro zařazení do kurzu naleznete zde. K přihlášce je nutné doložit kopii osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru (není nutné úředně ověřovat).

Vyplněné, potvrzené a podepsané dokumenty zasílejte poštou do 25. 8. 2017 na adresu:
Lenka Janáčková
Fakulta zdravotnických studií                               
Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice
e-mail: lenka.janackova@upce.cz

Po tomto datu je možná domluva o zařazení do kurzu s Mgr. Kuckir na níže uvedených kontaktech.

Do kurzu budou zařazeni zájemci dle pořadí zaslaných přihlášek.
O zařazení do kurzu budou zájemci informováni e-mailem po 4. 9. 2017.

CENA KURZU

Cena kurzu činí 4 400,- Kč (pracovníci NPK, a. s. dle individuální domluvy).
Fakturační údaje a podrobné informace týkající se platby obdrží uchazeči e-mailem po zařazení do kurzu. V případě, že nebude cena kurzu uhrazena dle stanovených kritérií, bude student z kurzu vyřazen.

Kurz je realizován podle Vzdělávacího programu certifikovaného kurzu MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE Ministerstva zdravotnictví České republiky.

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/certifikovany-kurz_3081_3.html

KONTAKTY                                                        

Mgr. Martina Kuckir

Lenka Janáčková

Odborný manager Centra péče o zdraví

Sekretariát proděkanů a studijního oddělení

Fakulta zdravotnických studií 

Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

Průmyslová 395

Průmyslová 395

532 10 Pardubice

532 10 Pardubice

e-mail: martina.kuckir@upce.cz

e-mail: lenka.janackova@upce.cz

 

tel.: 466 037 728

Soubory ke staženíVelikost
Microsoft Office document icon Přihláška77.5 KB
false
Rozšířit fotografii: 
false