Specializační vzdělávací program Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra

Specializační vzdělávací program Ošetřovatelská péče v pediatrii - Dětská sestra
Specializační vzdělávací program je akreditován MZ ČR podle zákona 96/2004 Sb.
Seznam akreditovaných zařízení pro vzdělávací programy specializačního vzdělávání dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. je dostupný na http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditace_3091_3.html

Celkem bude přijato maximálně 20 zájemců.
Cílová skupina:
všeobecné sestry – viz informace Podmínky přijetí.

Informaci o otevření programu obdrží zájemci o specializační studium emailem po podání přihlášky – viz informace Podávání přihlášek.

Kontaktní osoby:

Mgr. Iveta Černohorská - organizační zajištění specializačního vzdělávacího programu iveta.cernohorska@upce.cz

Lenka Janáčková - sekretariát lenka.janackova@upce.cz, 466 037 728

Mgr. Eva Hlaváčková, PhD. - garant specializačního vzdělávacího programu eva.hlavackova@upce.cz, 466 037 725

Podmínky přijetí: Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávacího programu je úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání odborné způsobilosti všeobecná sestra a k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. V předcházejícím období nebo v průběhu specializačního studia je nutný výkon zdravotnického povolání v příslušném oboru specializace minimálně 1 rok v období posledních šesti let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v období posledních šesti let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby od data přihlášení se k atestační zkoušce.

Rozšířit fotografii: 
true