Specifická ošetřovatelská péče o chronické/nehojící se rány a defekty

Centrum péče o zdraví při Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice
ve spolupráci s NPK, a.s., Pardubickou nemocnicí
pořádá vzdělávací kurz certifikovaný MZ ČR
Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty

více informací naleznete zde

 

Rozšířit fotografii: 
false