Spolupráce s absolventy

Vážení absolventi,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který je určen pro absolventy bakalářského a navazujícího magisterského studia Fakulty zdravotnických studií ZS UPa.
Cílem dotazníku je sledovat fungování fakulty a jejich zaměstnanců z pohledu studenta – absolventa. Výsledky z dotazníku jsou každým rokem zpracovávány a slouží fakultě jako podklad pro nastavení a zavedení změn k lepšímu. Budeme Vám vděčni, pokud si najdete čas a poskytnete nám zpětnou vazbu. Váš názor je pro nás velmi cenný.
Děkujeme.