Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

stay-indoors-kid-playing-with-toys_23-2148847296_202564.jpg

Fakulta zdravonických studií Univerzita Pardubice je jedinou vysokou školou respektive fakultou, která získala podporu svého projektu od Nadace rodiny Vlčkových spolu s dalšími 23 projekty dalších institucí z celé ČR.

Název projektu: "IDePa" – Implementace Dětské Paliativní péče do výuky na FZS UPCE

Období realizace: 1.10.2022 – 31.12.2023

Realizační tým: Mgr. Markéta Lorencová, Mgr. Petra Růžičková, Ing. Denisa Horáková, Ing. Hana Theer Vítková


Fakulta zahrne téma do výuky všech bakalářských studijních programů tzn. všeobecné ošetřovatelství, porodní asistence, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník i radiologický asistent. Základy dětské paliativní péče bude vyučovat v rámci pediatrie a paliativní péče podle studijních plánů jednotlivých studijních oborů. Velký důraz bude klást na rozvoj komunikačních dovedností budoucích zdravotníků.

Studenti FZS UPCE díky projektu získají mnohem více informací a znalostí o dětské paliativní péči. Dostanou možnost zaměřit se na toto téma i ve svých závěrečných pracích, absolvovat odborné stáže ve zdravotnických zařízeních poskytujících dětskou paliativní péči.

Prohloubení znalostí vybraných akademiků v oblasti dětské paliativní péče a komunikace, stáže akademických pracovníků ve zdravotnických zařízeních poskytující dětskou paliativní péči.


#IDEPAnaFZS

Novinky