Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

study-921885_960_720_112553.jpg

1. Proč studovat na FZS Univerzity Pardubice?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Zaměřujeme se na výuku toho, jak pomoci lidem nebo zachránit lidské životy. Zájem o studium na fakultě zdravotnických studii každým rokem roste, našimi branami prošlo do září 2023 mez mála 3000 absolventů. Na studenty čeká výuka v učebnách vybavených špičkovými modely a pomůckami, výuka s důrazem na zapojení do praxe.

Nabízíme:

 • perspektivní studijní programy
 • partnerská spolupráce se studenty
 • moderní výukové metody
 • kvalitní vybavení
 • nabídka zajímavých aktivit
 • dynamický rozvoj

Bakalářské studium

V 5 kvalifikačních bakalářských studijních programech se u nás připravíte na roli všeobecných sester, porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů. Vychováváme také zdravotně-sociální pracovníky a zájemcům o práci s nejmodernější technikou poskytujeme vzdělání radiologického asistenta.

Magisterské studium

V rámci 4 specializačních programů navazujícího magisterského studia si prohloubíte znalosti v perioperační nebo ošetřovatelské péči. Stanete se specialisty pro vysoce specializovaná  pracoviště či pozice v oblasti managementu v ošetřovatelství.

2. Kde najdu informace k přijímacímu řízení?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

a) Studuj.upce.cz (univerzitní rozcestník)

b) Kritéria přijetí, způsob hodnocení výsledků příjímací zkoušky (směrnice o pravidlech přijímacího řízení) 

c) Veletrh Gaudeamus BrnoPraha

d) Den otevřených dveří

e) Informace o studiu 2024/2025 (brožura) 

3. Kdy a jak musím podat přihlášku?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Termín podání a zaplacení přihlášky:  1. 11. 2023 - 31. 3. 2024

Podat přihlášku elektronicky. Registraci epřihlášky lze po přijetí platby následně zkontrolovat na stejné internetové adrese. Na přihlášce je nutno označit studijní program, který chce uchazeč studovat. 

 • Administrativní poplatek: 600 Kč (bankovní převod / on-line platba)
 • Název banky: KB Pardubice
 • Číslo účtu: 37030561/0100
 • Konstantní symbol: 308
 • Variabilní symbol: 7920
 • Specifický symbol: oborové číslo uchazeče vygenerované při podání e-přihlášky

4. Jaké přílohy je nutné vložit do e-přihlášky?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1) DOKLAD O ZAPLACENÍ POPLATKU za úkony spojené s přijímacím řízení do 31. 3. 2024. V případě platby kartou tento doklad není nutný.

2) DOKLAD O UKONČENÉM PŘEDCHOZÍM VZDĚLÁNÍ - autorizovaná el. konverze maturitního vysvědčení do 13. 6. 2024 u Bc. studia / bakalářského diplomu do 20. 6. 2024 u NMgr. studia. Uchazeči s požadavkem na ověření dosažení předchozího zahraničního vzdělání mohou pro bližší informace kontaktovat studijní oddělení.

3) LÉKAŘSKÝ POSUDEK o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka (dále jen „lékařský posudek“) vydaný poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (autorizovaná el. konverze dokumentu do 13. 6. 2024).

4) POTVRZENÍ ZAMĚSTANAVATELE o pracovní činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka v případě uchazeče o studium do studijního programu Všeobecné ošetřovatelství (forma studia kombinovaná), který vykonává profesi v odbornosti nelékařský zdravotnický pracovník. U těchto uchazečů není požadován lékařský posudek (autorizovaná el. konverze dokumentu do 13. 6. 2024).

Přílohu č. 3 a 4 požadujeme pouze u bakalářského studia. Formuláře musí být vyplněny na fakultních tiskopisech.

Návod na pořízení autorizované el. konverze dokumentu ZDE.

5. Jaké jsou podmínky přijetí uchazečů s jiným státním občanstvím?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Uchazeči o studium se státním občanstvím jiným než České republiky (cizinci) jsou přijímáni ke studiu za podmínek shodných s ostatními uchazeči, avšak s podmínkou doložení následujících dokumentů, a to nejpozději do 13. 6. 2024:

a) dosažené předchozí vzdělání, které bylo uznáno za vzdělání požadované zákonem pro přijetí do daného typu studijního programu (Posouzení zahraničního SŠ/VŠ vzdělání).

b)  jazykovou způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce v minimální úrovni B2 (Oznámení FZS č. 3/2022, o prokázání schopnosti studia v českém jazyce). Tato podmínka se nevztahuje na uchazeče se státním občanstvím Slovenské republiky.

6. Kdy a kde se koná přijímací zkouška?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bakalářské studijní programy 

 • 14. 5. 2024Fakulta elektrotechniky a informatiky, nám. Čs. legií 565, Pardubice

  Náhradní termíny zkoušek nebudou vypisovány.

  Uchazeči o studium ve studijním programu Zdravotnické záchranářství, kteří splní kritéria písemného testu budou pozváni ke zkoušce fyzické zdatnosti, která se bude konat 23. 5. 2024, Katedra tělovýchovy a sportu, Kunětická 92, Pardubice. 

Navazující magisterské studijní programy

7. Kde najdu výsledek přijímací zkoušky?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Výsledek přijímací zkoušky najdete ve Vaší e-přihlášce. 

Informace k podání odvolání proti rozhodnutí najdete zde.

8. Jak se připravit na přijímací zkoušku?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

9. Mohu si nechat uznat předměty z předchozího VŠ studia?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ano, za předpokladu dodržení podmínek, které určuje směrnice FZS č. 8/2023, o odlišných podmínkách pro přijetí uchazečů (přesup) a uznávání absolvovaných částí studia.