Přijímací řízení 2023/2024

 

1.  Proč studovat na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice?

 

2.  Kde najdu informace k přijímacímu řízení?

 

3.  Kdy musím podat přihlášku?

  • 1. 11. 2022 - 31. 3. 2023

 

4.   Jaké přílohy musí mít e-přihláška?

     Bc. studijní programy

  • Příloha 1: Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka (formulář FZS)
  • Příloha 2: Čestné prohlášení uchazeče o studium (formulář FZS)
  • Doklad o zaplacení administrativního poplatku (pokud se neplatí kartou online)

    NMgr. studijní programy

  • Doklad o zaplacení administrativního poplatku (pokud se neplatí kartou online)

 

5.   Kdy bude přijímací zkouška?

  • Bc. studijní programy - zkouška bude probíhat 16. 5. 2023 (u studijního programu Zdravotnické záchranářství proběhnou testy fyzické zdatnosti 25. 5. 2023).
  • NMgr. studijní programy - zkouška bude probíhat 17. 5. 2023.

 

6.   Kdy musím odevzdat maturitní vysvědčení / Bc. diplom?

  • Bc. studijní programy - uchazeč odevzdá úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení do 8. 6. 2023.
  • NMgr. studijní programy - uchazeč odevzdá doklad o absolvování požadovaného bakalářského studijního programu (úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu) nejpozději do 23. 6. 2023. Uchazeči, jejichž řádný termín státní závěrečné zkoušky je stanoven v průběhu července a srpna, mohou odevzdat bakalářský diplom nejpozději do 28. 8. 2023.

 

7.  Jak se připravit na přijímací zkoušku?

 

Informace o studiu 2023/2024 

false
false
Rozšířit fotografii: 
false