Přijímací řízení

Důležitá data

 • den otevřených dveří

 • uzávěrky přihlášek

 • data přijímacích zkoušek

Jak se přihlásit ke studiu na FZS?

 • termíny podání přihlášek

 • formy přihlášek

 • informace k podání přihlášek

Kritéria přijetí, organizace a obsah zkoušek, další informace

 • kritéria a podmínky přijetí

 • organizace a obsah zkoušek

 • ukázka testů

 • doporučená literatura

 • směrnice k přijímacímu řízení na akademický rok 2018/2019

Proč studovat na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Rozšířit fotografii: 
false