Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

trening2_111866.jpg

Vítejte na stránkách fakulty vychovávající odborníky v péči o zdraví.

Do praxe připravujeme porodní asistentky, všeobecné sestry, radiologické asistenty, zdravotně sociální pracovníky a zdravotnické záchranáře. Díky úzké spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. a s dalšími zdravotnickými a sociálními institucemi garantujeme kvalitní praktickou výuku, reflektující současné poznatky a trendy v oboru. Na výuce a výzkumu se podílí významní odborníci, kteří pracují zároveň na pěti klinikách, ustavených ve spolupráci s Pardubickou nemocnicí.

Studium

Garantujeme vysokou odbornost a kvalitu všech našich studijních programů, v nichž naši absolventi získávají kvalifikaci a profesní kompetence uznávané v ČR i v EU. Nastartujte v některém z našich studijních oborů cestu za povoláním, které dává smysl. Zvyšte svoji kvalifikaci na semináři nebo si vyberte některý ze specializovaných kurzů našeho Centra péče o zdraví, které jsou určené odborné i laické veřejnosti. 

Historie

Stránky historie  naší fakulty se začaly psát 1. ledna 2002, kdy vznikl tehdejší Ústav zdravotnických studií se dvěma bakalářskými studijními obory Porodní asistentka a Všeobecná sestra. Jeho úspěšný rozvoj, akreditace dalších nových studijních programů, rozvíjející se vědecko-výzkumná a publikační činnost a řešení zajímavých grantových studií přispěly v lednu 2007 ke vzniku Fakulty zdravotnických studii coby šesté fakulty Univerzity Pardubice.

Důležité milníky

2002
2.jpg
Vznik Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice se dvěma bakalářskými studijními obory Porodní asistentka a Všeobecná sestra.
2007
obrazek_k_zalozeni_fzs_-_budova_fzs.jpg
Fakulta vznikla v lednu 2007 transformací z Ústavu zdravotnických studií. Zajišťuje výuku v pěti bakalářských, třech magisterských a jednom doktorském studijním programu. Bakalářské studijní programy jsou koncipovány v souladu s požadavky Evropské unie a absolventi se po ukončení studia mohou ucházet ve své odbornosti o pracovní zařazení v zemích EU. Navazující magisterské studijní programy umožňují získat další vysokoškolské vzdělání v oblasti ošetřovatelství a specializovanou způsobilost v perioperační péči. Doktorský studijní program Ošetřovatelství byl akreditován ve spolupráci se Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
2017
img_3430.jpg
Oficiální zahájení činnosti Centra péče o zdraví. Jeho cílem je vzdělávat odborníky i laiky v péči o zdraví a plnit roli otevřeného vzdělanostního centra. Nabízí kurzy, poradenství, konzultace, supervize, exkurze pro jednotlivce i organizace, odborníky i laiky.