Spolupráce s institucemi

Na  vědecko-výzkumné  činnosti,  případně  další  tvůrčí  činnosti  fakulty  se podílí řada specializovaných pracovišť a dalších organizací a institucí, které při fakultě pracují nebo v nichž je fakulta a její akademičtí pracovníci členy. Tato forma spolupráce přispívá také k vědecko-výzkumnému rozvoji fakulty i k výchově studentů a jejímu rozvoji fakulta věnuje trvalou pozornost.

Především se jedná o velmi úzkou spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s., zařízením Multiscan, s. r. o., Fakultní nemocnicí Hradec Králové, Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Pro užší spolupráci byly v Pardubické nemocnici  ustanoveny Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství a mládeže a tělovýchovy tyto kliniky: 

Studenti Fakulty zdravotnických studií mají v rámci pěti pracovišť Nemocnice Pardubického Kraje a.s., Fakultní nemocnice Hradec Králové a dalších zdravotnických zařízení možnost zapojit se do projektu MENTORING - STÍNOVÁNÍ.

false


 

false

Společnost Medin - vývoj, výroba a distribuce chirurgických nástrojů, traumatologických implantátů a nástrojů pro stomatology.

false

 

 

Medin

 

 

Rozšířit fotografii: 
false