Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

journalthumbnail_cs_cz_183163.png

Časopis Health & Caring (H&C) je recenzovaný, vědecko-odborný open access časopis, který se zabývá publikací příspěvků z oblastí relevantních pro nelékařské zdravotnické obory, a to zejména z oblasti klinické praxe, vzdělávání a managementu.


Časopis H&C

  • vytváří prostor pro rozšíření potenciálu nelékařských zdravotnických profesí a pro spolupráci těchto profesí mezi sebou i s dalšími příbuznými obory (např. medicínou, sociologií, bioetikou apod.).
  • přijímá původní, dosud nepublikované výzkumné práce, které se vyznačují aktuálností a obsahovou relevantností.
  • prohlubuje a šíří nové poznatky a výsledky zdravotnického výzkumu v nelékařských zdravotních profesích založené na důkazech v oblastech:  klinické, praxe,  ošetřovatelství,  vzdělávání,  managementu,  lékařské a zdravotnické etiky.

Časopis H&C je zaměřen na všechny činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických profesí a je určen pro obor ošetřovatelství, porodní asistenci a další nelékařské zdravotnické obory v libovolném pracovním zařazení.

Časopis H&C vydáváme společně s Ústavem ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Publikace článků je zdarma.

Redakční tým 

Šéfredaktorka
doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D.

Redaktor
doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA

Redaktorka
Ing. Denisa Horáková


Koordinátoři partnerských fakult
prof. Mgr. Katarína Žiakova, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
RNDr. Karel Hrach, Ph.D.  (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)

Redakce časopisu Health & Caring
Fakulta zdravotnických studií
Univerzita Pardubice
Průmyslová 395
532 10 Pardubice
Česká republika

email: healthandcaring@upce.cz