2.kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 do navazujícího magisterského programu Ošetřovatelství

28. 8. 2013
Oznamuji,

že Fakulta zdravotnických studií vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 do navazujícího magisterského programu Ošetřovatelství, do studijních oborů Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech.

Pravidla pro 2.kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 naleznete na http://www.upce.cz/fzs/studium/magisterske/smernice-2-kolo-nmgr.pdf.

 

 

 

 

 

Ing. Tereza Richterová
Vedoucí studijního oddělení FZS