Akademické obřady říjen 2020/2021

Uložit do kalendáře 08-10-2021 8:00 08-10-2021 11:30 Czech republic/Europe Akademické obřady říjen 2020/2021                                                                    ... Aula Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice, Studentská 519, Pardubice
08. 10. 2021 Aula Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice, Studentská 519, Pardubice
Akademické obřady říjen 2020/2021

                   

                                                                                                    

Slavnostní akademické obřady 2020/21

8. říjen 2021

Aula Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice, Studentská 519, Pardubice

 

Sponze absolventů bakalářských studijních programů

Studijní programy:       

Všeobecná sestra (PS)  
Všeobecná sestra (KS)  
Porodní asistentka
Zdravotnický záchranář  
Radiologický asistent
Zdravotně sociální pracovník        
 

Prezence, nácvik
08.00 – 09.00 hodin
Akademický obřad
09.00 – 10.00 hodin
          

 

Promoce absolventů navazujících magisterských programů

Studijní programy:                    

Ošetřovatelská péče v interních oborech
Perioperační péče
Perioperační péče v gynekologii a porodnictví               
  

Prezence, nácvik
10.00 – 11.00 hodin
Akademický obřad
11.00 – 11.30 hodin
                                       

                                                                             

Informace:

  • Slavnostní obřad nebude umožněn opozdilcům a nevhodně oblečeným absolventům / hostům.
  • V případě plánované nepřítomnosti, informujte studijní oddělení. Absolventi, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit slavnostního obřadu, si mohou diplom vyzvednout osobně na studijním oddělení následující pracovní den po konání obřadu.

Opatření Covid-19:

 

  • S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci musí všichni účastníci obřadu při vstupu
    do budovy použít dezinfekci rukou a respirátor, který je nutné mít po celou dobu obřadu.
  • Před vstupem do budovy je potřeba se řídit systémem O-N-T. Tento systém je způsob, jak může osoba prokázat, že splňuje požadavky plynoucí z mimořádných opatření MZ ČR. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění. Kontrola splnění jedné
    ze zmíněných podmínek bude prováděna u všech osob před vstupem do budovy. Podmínky opatření zde.
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Ing. Monika Kofferová, vedoucí studijního oddělení FZS UPCE