Cena Nemocnice Pardubického kraje, a.s. za vynikající úroveň bakalářské a diplomové práce

22. 5. 2018

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. zastoupená generálním ředitelem MUDr. Tomášem Gottvaldem

vyhlašuje v akademickém roce 2017/2018 pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice cenu Nemocnice Pardubického kraje, a. s. za vynikající úroveň bakalářské nebo diplomové práce.

Tato cena je spojena s finanční odměnou ve výši 8 000 Kč v případě bakalářské práce a 12 000 Kč v případě diplomové práce.

O udělení ceny rozhoduje generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje, a.s. na základě návrhů předsedů komisí pro státní závěrečné zkoušky, které předkládá generálnímu řediteli děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Diplom studentské ceny generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje, a.s. bude předán při sponzi/promoci absolventů studijních programů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Lenka Janáčková
FZS