ČKPA vyhodnotila nejlepší bakalářské práce

2. 11. 2018

Česká komora porodních asistentek v roce 2018 vyhlásila soutěž o nejlepší vybrané bakalářské práce, jejichž výstup bude mít největší praktický přínos pro profesi porodní asistentky.

Z deseti obhájených bakalářských prací nominovaných do soutěže ze 7 vysokých škol stanovilo 8 porodních asistentek (členek výkonného výboru ČKPA) pořadí bakalářských prací. Po sečtení všech výsledků od všech hodnotitelek bylo stanoveno pořadí a vybrány tři nejlepší práce.

Děkujeme všem zúčastněným za velmi pěkné a přínosné bakalářské práce. Tři porodní asistentky, které se umístily na prvních třech místech, obdrží od ČKPA možnost dvouletého bezplatného členství v ČKPA a finanční odměnu.

Jako nejlepší práce byly vybrány:

1. místo - Bc. Kristýna Lalovová - Informační mapa péče pro ženu s plánovaným císařským řezem

2. – 3. místo - Bc. Anna Veronika Červenková - Porodní bolest

2. – 3. místo - Bc. Andrea Mačková - Edukace žen o odstříkávání mateřského mléka v období šestinedělí

Výherkyním blahopřejeme a věříme, že pro ně byla tvorba bakalářské práce, její ocenění
a členství v naší profesní organizaci přínosné.