Diplomová práce studentky je přínosná pro výrobu lékařských nástrojů

9. 8. 2018

Cena Medinu za přínos diplomové práce v oboru perioperační péče byla předána.

Každoročně se během slavnostních promocí udělují nejen diplomy, ale také ceny za nejpřínosnější závěrečné práce. Na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice se letos udělovaly 4 kategorie cen: Studentská cena rektora, Studentská cena děkana, cena Nemocnice Pardubického kraje, a.s. a cena společnosti MEDIN. Ocenění získalo celkem 8 studentů.

Česká společnost Medin s. r. o., která se zabývá vývojem, výrobou a distribucí chirurgických nástrojů, traumatologických implantátů a nástrojů pro stomatology, nejlépe ohodnotila diplomovou práci studentky Mgr. Kateřiny Průšové na téma Specifika péče o instrumentárium na operačním sále. Studentka v průběhu dvou let prověřovala podmínky používání, uchovávání a sterilizace instrumentů potřebných při operacích, probíhalo testování nástrojů a jeho vyhodnocování. Některé závěry této diplomové práce budou použity dále jako přínosné poznatky pro oddělení vývoje, technologické přípravy a konstrukce firmy MEDIN.