Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

348741383_328787313240098_5959914763669994992_n_203596.jpg

Published: 23.05.2023

Čestným občanem města Pardubic se stal mezinárodně uznávaný lékař, odborník, emeritní přednosta Chirurgické kliniky Nemocnice Pardubického kraje a vysokoškolský pedagog na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice docent Karel Havlíček.

Primátor Pardubic Jan Nadrchal včera večer ocenil další osobnosti, které se významnou měrou podílely nebo nadále podílejí na rozvoji a dobrém jménu města.


Karel Havlíček

Lékaře pardubické nemocnice netřeba dlouze představovat. Havlíčkobrodský rodák po promoci na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně roku 1964 nastoupil rovnou do nemocnice v Pardubicích jako sekundární lékař na chirurgické oddělení.    

Doktor Karel Havlíček od roku 1980 pracoval jako ordinář pro hrudní chirurgii a od roku 1990 vedl jako primář chirurgické oddělení v Pardubicích. V roce 2002 se stal přednostou nově ustanovené Chirurgické kliniky v Pardubicích a v této funkci pracoval až do roku 2009. Po celý svůj život se pardubický chirurg věnoval vědecké i pedagogické činnosti, napsal řadu skript a odborných prací a zcela ojedinělá byla podpora, kterou pan docent věnoval výchově mladých lékařů.

Pardubický lékař se stal členem vědeckých rad řady významných komisí a institucí včetně České lékařské komory, III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové nebo Univerzity Pardubice.

Docent Havlíček získal během své kariéry též celou řadu významných ocenění a medailí. Stal se čestným členem České chirurgické společnosti, Slovenskej chirurgickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Pediatricko- chirurgické společnosti a International College of Surgeons. Karel Havlíček obdržel Maydlovu medaili, medaili Kostlivého, Typovského medaili, Petřivalského cenu za zásluhy o rozvoj chirurgie, medaili primáře Bauera v Košicích, medaili Slovenské lékařské společnosti a Slovenské úrazové společnosti, medaili Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, medaili Univerzity Pardubice, pamětní medaili města Pardubice, a také medaili za zásluhy o Pardubický kraj. Docent Karel Havlíček obdržel v roce 2022 čestné ocenění Rytíř českého lékařského stavu.

Pan docent Havlíček je bez pochyby nejvýraznější osobností historie Pardubické nemocnice. Ještě v mladém věku na chirurgickém oddělení okresního typu v podstatě založil obor hrudní chirurgie. Následně posunul výrazně kupředu dětskou chirurgii. Podílel se na založení traumacentra a oddělení neurochirurgie v Pardubicích. Osobnost docenta Havlíčka tedy výrazně přesáhla regionální rozměr a jím vedené chirurgické oddělení v Pardubicích tak v roce 2002 dokonce získalo statut Chirurgické kliniky. 

Na chirurgickém oddělení a posléze klinice v Pardubicích strávil docent Karel Havlíček neuvěřitelných 56 let a zanechal svojí poctivou prací nesmazatelnou stopu nejen v Pardubicích, ale v celé České medicíně.


Jeho profesní dráha trvala téměř 60 let. Karel Havlíček jednoznačně posunul obor chirurgie. V roce 2022 za to obdržel prestižní ocenění Rytíř českého lékařského stavu. Zde pro vás rozhovor pro Český rozhlas Pardubice Levák chirurgem? Musel jsem se přeučit, vzpomíná doktorská legenda