Docent Karel Havlíček Čestným občanem Pardubic

23. 5. 2023

Čestným občanem města Pardubic se stal mezinárodně uznávaný lékař, odborník, emeritní přednosta Chirurgické kliniky Nemocnice Pardubického kraje a vysokoškolský pedagog na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice docent Karel Havlíček.

Primátor Pardubic Jan Nadrchal včera večer ocenil další osobnosti, které se významnou měrou podílely nebo nadále podílejí na rozvoji a dobrém jménu města.

 


Karel Havlíček

Lékaře pardubické nemocnice netřeba dlouze představovat. Havlíčkobrodský rodák po promoci na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně roku 1964 nastoupil rovnou do nemocnice v Pardubicích jako sekundární lékař na chirurgické oddělení.    

Doktor Karel Havlíček od roku 1980 pracoval jako ordinář pro hrudní chirurgii a od roku 1990 vedl jako primář chirurgické oddělení v Pardubicích. V roce 2002 se stal přednostou nově ustanovené Chirurgické kliniky v Pardubicích a v této funkci pracoval až do roku 2009. Po celý svůj život se pardubický chirurg věnoval vědecké i pedagogické činnosti, napsal řadu skript a odborných prací a zcela ojedinělá byla podpora, kterou pan docent věnoval výchově mladých lékařů.

Pardubický lékař se stal členem vědeckých rad řady významných komisí a institucí včetně České lékařské komory, III. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové nebo Univerzity Pardubice.

Docent Havlíček získal během své kariéry též celou řadu významných ocenění a medailí. Stal se čestným členem České chirurgické společnosti, Slovenskej chirurgickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Pediatricko- chirurgické společnosti a International College of Surgeons. Karel Havlíček obdržel Maydlovu medaili, medaili Kostlivého, Typovského medaili, Petřivalského cenu za zásluhy o rozvoj chirurgie, medaili primáře Bauera v Košicích, medaili Slovenské lékařské společnosti a Slovenské úrazové společnosti, medaili Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, medaili Univerzity Pardubice, pamětní medaili města Pardubice, a také medaili za zásluhy o Pardubický kraj. Docent Karel Havlíček obdržel v roce 2022 čestné ocenění Rytíř českého lékařského stavu.

Pan docent Havlíček je bez pochyby nejvýraznější osobností historie Pardubické nemocnice. Ještě v mladém věku na chirurgickém oddělení okresního typu v podstatě založil obor hrudní chirurgie. Následně posunul výrazně kupředu dětskou chirurgii. Podílel se na založení traumacentra a oddělení neurochirurgie v Pardubicích. Osobnost docenta Havlíčka tedy výrazně přesáhla regionální rozměr a jím vedené chirurgické oddělení v Pardubicích tak v roce 2002 dokonce získalo statut Chirurgické kliniky. 

Na chirurgickém oddělení a posléze klinice v Pardubicích strávil docent Karel Havlíček neuvěřitelných 56 let a zanechal svojí poctivou prací nesmazatelnou stopu nejen v Pardubicích, ale v celé České medicíně.


 

Jeho profesní dráha trvala téměř 60 let. Karel Havlíček jednoznačně posunul obor chirurgie. V roce 2022 za to obdržel prestižní ocenění Rytíř českého lékařského stavu. Zde pro vás rozhovor pro Český rozhlas Pardubice Levák chirurgem? Musel jsem se přeučit, vzpomíná doktorská legenda

Michaela Zákoutská
Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice