Doplňující volby do komory studentů AS UPa

Uložit do kalendáře 13-12-2018 8:00 14-12-2018 15:00 Czech republic/Europe Doplňující volby do komory studentů AS UPa Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice s t a n o v u j e termín a místo konání doplňujících... ZB 25 (relaxační místnost)
13. 12. - 14. 12. 2018 ZB 25 (relaxační místnost)

Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice

s t a n o v u j e

termín a místo konání doplňujících voleb do komory studentů Akademického senátu Univerzity Pardubice takto:

Volby se budou konat ve dnech 13. a 14. 12. 2018 v učebně ZB 25 (relaxační místnost).

Návrhy, podepsané navrhovatelem, se podávají písemně členům volební komise nejpozději 10 dní před konáním voleb (3. 12. 2018).

Mgr. Barbora Faltová

předseda Akademického senátu

Fakulty zdravotnických studií

Univerzity Pardubice

 

AS FZS UPa
Mgr. Barbora Faltová
466 037 799