Erasmus Day na FZS

31. 10. 2022

Zveme všechny studenty prvních ročníků, ale i těch vyšších, na fakultní Erasmus Day.

10. listopadu 2022 od 9:00 aula ZE1

Dozvíte se důležité informace týkající se přihlášek na mobilitu, možností výjezdů, výběrového řízení a jazykového testování.

Svou univerzitu zde budou prezentovat RNDr. Bc. Anna Horňáková, PhD. a PhDr. Ĺudmila Miženková, PhD., MPH z Prešovské univerzity, dále pak studenti, kteří svou stáž absolvovali v uplynulém akademickém roce a studenti, kteří jsou momentálně na stáži na Univerzitě Pardubice.

Mgr. Drahomíra Ciberová
Referent pro internacionalizaci a rozvoj