Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

p6200871-edit97806.jpg

Published: 21.06.2024

Ve čtvrtek 20. 6. se naše fakulta aktivně zúčastnila Vědecko-technického jarmarku, který se konal v prostorách Automatických mlýnů. Tato jedinečná akce, pořádaná ve spolupráci Univerzity Pardubice a společnosti SFÉRA, nabídla návštěvníkům pestrý program plný vědeckých a technických zajímavostí.


Naše fakulta se na jarmarku prezentovala důležitou osvětovou činností zaměřenou na prevenci rakoviny prsu. Studentky programu Porodní asistence Kadaníková Michaela a Rejdová Leontýna připravily interaktivní stanoviště, kde veřejnosti poskytovaly cenné informace o:

•    Důležitosti samovyšetření prsu.
•    Správných technikách provádění samovyšetření.
•    Rizikových faktorech spojených s rakovinou prsu.

Osvěta v oblasti prevence rakoviny prsu

Návštěvníci měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si samovyšetření prsu na připravených modelech. Ty v sobě skrývaly simulovaná patologická ložiska, která měli možnost nahmatat. Cílem bylo naučit se rozpoznávat abnormality a vyšetření si prakticky vyzkoušet.

Stanoviště doplnila studentka programu Radiologická asistence Michaela Šajánková, která měla připravené ukázky normálních a patologických nálezů na mamografu, vysvětlovala rozdíl mezi fyziologickou a patologickou tkání a opět kladla důraz na pravidelnost preventivního vyšetření.

Stánek FZS na Vědecko-technickém jarmarkuModel prsu k samovyšetřeníStudenti ZŠ na Vědecko-technickém jarmarku

Účast Fakulty zdravotnických studií na Vědecko-technickém jarmarku byla velkým úspěchem. Našim studentkám se podařilo atraktivní a interaktivní formou předat důležité informace o prevenci rakoviny prsu široké veřejnosti. Tímto způsobem jsme nejen reprezentovali naši fakultu, ale především přispěli k zvýšení povědomí o důležitosti prevence a včasné diagnostiky tohoto závažného onemocnění.