Fotoreport: Vysokoškoláci záchranáři nacvičovali zásah u události s hromadným postižením osob

31. 3. 2023

Letošní nácvik zásahu u události s hromadným postižením osob byl pro studenty výjimečný díky scénáři, který simuloval prostředí se zhoršenou viditelností i práci záchranných složek v nočních hodinách. Celá akce včetně příprav byla organizována Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Katedrou klinický oborů, stěžejní osobou byla Mgr. Jindra Holeková, garantka odborné praxe Zdravotnického záchranářství,  ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje (ZZS PAK) jejím vzdělávacím a výcvikovým střediskem v čele s Bc. Michalem Maškem a Sborem dobrovolných hasičů (SDH) Chrudim.

Studenti 3. ročníku Zdravotnického záchranářství si vyzkoušeli spolupráci, koordinaci i komunikaci integrovaných složek záchranného systému i postupy v rámci přidělené pracovní pozice v místě zásahu vedoucího zdravotnické záchranné složky. Tato funkce přináší velmi důležitou roli. Vedoucí zdravotnické záchranné složky musí komunikovat s vedoucím lékařem, v našem případě MUDr. Jana Králíková ZZS PAK a velitelem zásahu jednotky Hasičského záchranného sboru, v případě našich modelových situací to byl Jiří Svratecký SDH Chrudim. 

16ti členné týmy studentů si prošly celkem třemi úseky tréninku a přípravy na správný postup zajištění "hromadného neštěstí".  Workshop zaměřený na triage (třídění) metodou START a retriage metodou RTS, workshop pro velitele zdravotnické složky a velitele odsunu a jedním ze scénářů modelové situace.

Pro nácvik zásahu u události s hromadným postižením osob byly realizovány tři typy scénářů. Každá takto početná skupina si prošla jedním z nich. Přidělení scénáře bylo náhodné, stejně tak jako volba, která z dvojic z dané skupiny studentů bude první výjezdovou posádkou po nahlášení výzvy a odeslání dispečinkem k události. Na místě se po zjištění situace a komunikace s dispečinkem ZZS stal z jedné osoby posádky Vedoucí zdravotnické záchranné složky zásahu u hromadného postižení osob. 

Po ukončení jednotlivého zásahu byl s každou studentskou skupinou realizován debriefing s lektory ZZS PAK a týmem SDH Chrudim. Došlo ke shrnutí a zhodnocení celého zásahu i konkrétních situací v něm, byly popsány nedostatky i pozitiva, upozornilo se na důležitost konkrétních postupů a kroků i vymezení odpovědnosti konkrétních vedoucích pozic v rámci činností zasahujících posádek.

Scénáře hromadného postižení osob

  1. Intoxikace omamnými látkami a alkoholem
  2. Požár budovy
  3. Výbuch

připravily a zrealizovaly týmy z FZS UPCE, ZZS PAK, SDH Chrudim, externích spolupracujících a studentů Zdravotnického záchranářství s FZS UPCE. Všem děkujeme za skvělou spolupráci!

Většina členů realizačního týmu jsou absolventi studijního programu Zdravotnické záchranářství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Rozhodčí, lektoři ZZS PAK: Michal Mašek, Jana Králíková, Pavel Zahrádka, Michal Hoffman, Robert Krejnus, Lenka Myšková, Jan Bělohoubek, Marcel Kletečka

Workshop pro velitele zdravotnické složky a velitele odsunu: Jindra Holeková, Ondřej Semrád, externista Pavel Budiš,

Maskéři a příprava situace: Jan Kunstar, Kristýna Malíková, Jan Černohous, Tomáš Průša

8členný tým Sboru dobrovolných hasičů Chrudim. Všem patří nejen velké díky, ale také poklona, protože reálně zvládli 3 simulace zásahu u hromadného postižení osob za sebou v úseku 4 hodin.

Poděkování patří i studentům 1. ročníku Zdravotnického záchranářství, kteří výborně zvládli role figurantů zraněných pro všechny tři typy scénářů.  

 


 

Michaela Zákoutská
Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice