Barbora Faltová

Mgr. Barbora Faltová

e-mail: barbora.faltova@upce.cz

telefon +420 466 037 799

Profesní dráha:

Mgr. Barbora Faltová vystudovala bakalářské a magisterské studium sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2013). Absolvovala doplňující studium v ​​oboru pedagogických věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2014).

Od roku 2014 působí jako asistentka na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Pedagogicky působí v bakalářských studijních programech této fakulty. Zároveň je studentkou doktorského studijního programu Rehabilitace na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ve své disertační práci se věnuje tématu školní sociální práce z perspektivy eko-sociální teorie. Její profesní zájmy se zaměřují na podporu životní situace člověka v kontextu vzdělávání a poskytování sociálních služeb. Řeší výzkumné aktivity v oblasti vzdělávání, sociální práce, školní sociální práce a arteterapie.

Výzkumné zájmy:

  • Pedagogika
  • Sociální práce
  • Školní sociální práce
  • Sociologie
  • Komunikace v pomáhajících profesích
  • Arteterapie
  • Multikulturalismus

Vybrané publikace (od r. 2014):

FALTOVÁ, B. - PAPRŠTEINOVÁ, M. - REIMUNDOVÁ, A. Edukační realita ambulantních pacientů indikovaných ke kolonoskopii. Logos Polytechnikos, 2020, vol. 11, no. 1, s. 124-133. ISSN: 1804-3682.

PAPRŠTEINOVÁ, M. - FALTOVÁ, B. - HOLÁ, B. Hodnocení psychické zátěže u všeobecných sester pracujících na oddělení dětské onkologie. Hygiena, 2019, vol. 64, no. 4, s. 141-146. ISSN: 1802-6281.

PAPRŠTEINOVÁ, M. - KAVIČKOVÁ, A. - FALTOVÁ, B. - ŠPAČKOVÁ, I. - OCHTINSKÁ, H. Životní styl vysokoškolských studentů v současnosti. Logos Polytechnikos, 2018, vol. 9, no. 1, s. 62-80. ISSN: 1804-3682.

FALTOVÁ, B. - ČERMÁK, Z. - MĚSÍČKOVÁ, K. Activation of seniors in Residential Care Facility. In Proceedings of the 5th International Conference Quality and Its Perspectives: multidisciplinary approach to patient care. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 27 - 34. ISBN 978-80-7560-149-0.

FALTOVÁ, B. - PAPRŠTEINOVÁ, M. - PECHOVÁ, V. The Process of Education in Health and Social Work. In Quality and Its Perspectives: Assisting Professions through Time. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. S. 30 – 37. ISBN 978-80-7560-114-8.

FALTOVÁ, B. Rodina v životě klienta Domu na půli cesty. In Rodina, zdraví, nemoc : recenzovaný sborník z mezinárodní konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. s. 34-42. ISBN 978-80-7454-615-0.

ŠÁNDOROVÁ, Z. - FALTOVÁ, B. Služba sociální prevence raná péče – alternativa pro ústavní péči i výzva pro sociální pedagogiku. Sociální pedagogika, 2015, vol. 3, no. 2, s. 51-63. ISSN: 1805-8825.

 

Rozšířit fotografii: 
false