Členství ve výborech odborných společností v ČR

 • Česká neurologická společnost
 • Česká kardiologická společnost
 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Česká ORL společnost chirurgie hlavy a krku
 • Česká společnost pro využití laseru v medicíně
 • Česká gynekologicko-porodnická společnost
 • Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví
 • Česká asociace sester
 • Česká chirurgická společnost    
 • Česká společnost pro úrazovou chirurgii
 • Sekce pro hrudní chirurgii Česká chirurgická společnost
 • Česká pediatricko-chirurgická společnost
 • Slovenská chirurgická společnost
 • Slovenská lékarská  spoločnostˇ
 • Oborová komise pro chirurgii Vědecké rady České lékařské komory             
Rozšířit fotografii: 
false