Co nám napsali zaměstnavatelé?

Velice si ceníme s jakou energií a zájmem se věnují zaměstnavatelé a zaměstnanci sociálních a zdravotnických zařízení našim studentům při výkonu jejich praxe.  I to je pro studenty motivace pro maximální výkon a odhodlání v jejich budoucí profesi.

Rádi se s Vámi podělíme o reakce a poděkování od zaměstnavatelů. Těch, kteří přímo spolupracují s našimi studenty a nejen v této náročné době.

 

false

Bc. Diana Hanzlíková, vrchní sestra geriatrického centra, Nemocnice Pardubice

Práci studentů na oddělení geriatrického centra v době COVID - 19 hodnotím velmi kladně. Na našem oddělení jsem měla 6 studentek ( na pozicích ošetřovatelek nebo praktických sester) a díky nim, jsme zvládli celé období velmi dobře. Nemuseli jsme ani moc omezovat provoz. Zajistili mi služby i za PN a OČR. Pracovaly velmi svědomitě a jejich obětavost a schopnost pomoci druhým byla výborná.

Překvapily mě, že vůbec chtěly pracovat a jejich pracovní nasazení bylo vynikající.

Chtěla bych velice touto cestou poděkovat za jejich svědomitou práci na geriatrickém oddělení v tomto nelehkém období COVID – 19. Jedná se o tyto studentky: Adéla Kuráková, Veronika Náplavová, Nikola Grulichová, Simona Brablencová, Kristýna Pinkasová, Andrea Málková

Mgr. Alena Fiedlerová, ředitelka, Centrum sociální pomoci města Litomyšl

Studentka Eliška byla hned v počátku komunikace vstřícná, ochotná, milá. Bez problémů nastoupila do přímé péče jako pracovnice v sociálních službách v domově se zvláštním režimem – klienti převážně s Alzheimerovou demencí. Velmi rychle se zaučila, je samostatná, správně pokládá otázky, je vstřícná. Chová se dobře ke klientům i ke kolegyním. Věříme, že v neobvyklé situaci by si dokázala poradit. Pokud jsou všichni studenti jako Eliška, pak máte obrovské štěstí. Z naší strany hodnotíme Elišku jako člověka, který by mohl skvěle vykonávat obslužnou péči a pravděpodobně i sociální prací na vysoké úrovni. Děkujeme. Pozn. – Eliška Vomáčková, 3. r. ZSP

Ing. Daniela Hlavatá, vedoucí divize, SKP-CENTRUM, o. p. s., Pardubice

2 studentky (Justýna Kapustová a Kateřina Šipošová) se aktivně zapojily do zajištění mimořádného provozu noclehárny pro muže a ženy bez přístřeší v Pardubicích a ještě i v tuto chvíli stále s námi pokračují. Ačkoliv neměly zkušenost s uvedenou cílovou skupinou, tak se dané práce zhostily velmi dobře. Obě byly velmi aktivní, ochotně a spolehlivé při zajištění nočních směn a to i přesto, že situace při zajištění tohoto provozu byla velmi náročná i s ohledem na vlastní zdraví. V rámci nestandardních situací byly oporou pro svého kolegu na směně. Jsme moc rádi, že studentky byly ochotné pracovat s cílovou skupinou, jako jsou lidé bez přístřeší, protože se jedná o velmi specifickou skupinu, kdy ne každý je schopen s těmito lidmi pracovat.

Mgr. Ľubica Elichová, DiS., vrchní sestra, Multiscan s.r.o., Pardubice

Studentky byly pro nás obrovským přínosem, bez nich (a to nepřeháním) bych celou tu situaci jen těžko zvládla. V začátku fungovaly hlavně v oblasti příjmu pacientů, později už všude. Naše pracoviště je velice specifické. Vidí tady téměř všechno - ambulantní práci, objednávání vyšetření, injekce, flexily, porty, piccy, odběry z nich, převazy.... Následně pomáhaly s přípravou premedikací, cytosetů a v poslední fázi i s prací na stacionáři, která je velice odborná a náročná- práce s infuzními pumpami pro cytosety, podávání transfuzí atd. Jednotlivé chemoterapeutické režimy jsou odlišné, děvčata se ale zorientovala velice rychle.

Když to shrnu - bezvadná děvčata s velikou snahou, krásně zapadla do kolektivu. Děkuji za "zapůjčení" a věřím, že to bude i cesta k další spolupráci.

Rozšířit fotografii: 
false