Dětský letní tábor FZS

V roce 2019 jsme se na fakultě rozhodli, že využijeme našich znalostí, zkušeností, profesionálních výukových modelů a v neposlední řadě energie skvělých lidí a nabídneme široké veřejnosti další z možných variant, jak přiblížit zdravotnickou tématiku.

Nápad zorganizovat dětský tábor přinesly Jindra Holeková, která přednáší studentům oboru Zdravotnický záchranář na Katedře klinických oborů a mimo jiné se specializuje na přípravu a realizaci modelových situací při poskytování první pomoci, a Michaela Zákoutská, oddělení PR a vnějších vztahů FZS.

Protože jsme všichni hned v počátku věděli, že chceme, aby si děti užily táborový program naplno, rozhodli jsme se, že nabídneme 14denní pobytový tábor.

A tak jsme v červenci 2019 zorganizovali první letní TÉMATICKÝ tábor pro děti od  6 do 17 let pod názvem Nemocnice na kraji Krasnice.

Hlavní doménou dětského tábora Fakulty zdravotnických studií je vždy tématické zaměření na zdravotnictví, a protože se tato aktivita týká dětí, zaměřujeme se především na předávání informací o prevenci a péči o své zdraví.

A proč? Protože s těmi správnými základními návyky se má člověk seznámit již v útlém věku.

 

 

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
true