Eva Hlaváčková

 

  Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

  e-mail Eva.Hlavackova@upce.cz

  telefon 466 037 725

  Profesní dráha

  Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. vystudovala Střední zdravotnickou školu v Pardubicích, obor dětská sestra (1981), dále studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci magisterské studium (1999) a v roce 2010 absolvovala doktorské studium v oboru Hygiena a preventivní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ve své doktorské práci se zabývala kvalitou života dětí školního věku (cílem bylo sledování specifických ukazatelů kvality života a životního stylu u reprezentativního vzorku českých dětí v rámci mezinárodní studie Světové zdravotnické organizace (WHO) The Health Behaviour in School Aged Children: A WHO Cross National Study - HBSC.

  Od roku 1993 se věnuje výuce nelékařských profesí, zejména zdravotních sester. Od roku 2002 působí na Univerzitě Pardubice. V letech 2007-2015 působila jako vedoucí katedry ošetřovatelství, v letech 2015-2019 jako proděkanka pro vnitřní a vnější záležitosti na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. V současné době pracuje jako akademický pracovník a garant celoživotního vzdělávání na Fakultě zdravotnických studií (plný úvazek) a jako dětská sestra v Pardubické nemocnici (částečný úvazek). Je lektorkou komunikačních kurzů pro zdravotní sestry. Zabývá se oblastí nenásilné komunikace Marshalla Rosenberga.

  Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D. preferuje kvalitativní metody výzkumu. Zabývá se psychologickými, spirituálními a sociálními souvislostmi ošetřovatelské péče a komunikací v ošetřovatelské péči. V současném projektu se zaměřuje na osobnost sester, jejich pracovní spokojenost, kompetence a pracovní zkušenosti.

  Jejími silnými stránkami jsou týmová práce, komunikace, empatie, otevřenost, ochota učit se novým věcem, prezentační dovednosti.

  Výukové oblasti

  • Ošetřovatelství
  • Psychologie
  • Ošetřovatelství v pediatrii
  • Sociologické souvislosti mezi zdravím a chorobami

  Výzkumné zájmy

  • Kvalita a bezpečnost ošetřovatelské péče
  • Psychologický kontext ošetřovatelské péče a komunikace
  • Historie ošetřovatelství
  • Kvalita života

  Vybrané publikace

  Web of Science:

  HOLÁ, J., MORAVCOVÁ, M., HLAVÁČKOVÁ, E. (2018). Communication competencies of hospital line management. In: Doucek, P; Chroust, G., Oskrdal, V. (Eds.) STRATEGIC MODELING IN MANAGEMENT, ECONOMY AND SOCIETY, 2018; 47, p. 463-471.

  HODAČOVÁ, L., HLAVÁČKOVÁ, E., SIGMundová, D., Kalman, M., Kopčáková, J. (2017). Trends in life satisfaction and self-rated health in czech school-aged children: HBSC study.  Cent Eur J Public Health 2017 Jul; 25 (Suppl 1): S51–S56 ISSN 1210-7778.

  Horáčková, k., Hrstka, Z., Grulich, P., Hlaváčková, E. (2017) Infectious diseases and laboratory diagnosis in the Terezin Jewish Ghetto. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie,  66 (1), 8-14. ISSN 1210-7913. (CZ)

  HODAČOVÁ, L., ČERMÁKOVÁ, E., ŠMEJKALOVÁ, J., HLAVÁČKOVÁ, E., KALMAN, M. (2015). The relation of family and life satisfaction of Czech children. Československá psychologie, 59, 4, 315-326. ISSN 009-062X (CZ)

  Scopus:

  HOLÁ, J., MORAVCOVÁ, M., HLAVÁČKOVÁ, E. (2020) Communication competency: The topic of lifelong learning for nurse managers in hospitals. Kontakt 22 (1), 33-39. ISSN 1212–4117.

  ŠKVRŇÁKOVÁ, J.; BUREŠOVÁ, R.; HLAVÁČKOVÁ, E. (2016) Eight years of experience with full neonatal hearing screening in Pardubice. Pediatrie pro praxi, 17(4); 263-266. ISSN 1213-0494. (CZ)

  HLAVÁČKOVÁ, E.; URBANOVÁ, J.; ŠKVRŇÁKOVÁ, J. (2015) Play therapy in Czech hospitals. Pediatrie pro praxi 16 (3), s. 168-200. ISSN 1213-0494. (CZ)

  HODAČOVÁ, L., ČERMÁKOVÁ, E., ŠMEJKALOVÁ, J., HLAVÁČKOVÁ, E., KALMAN, M. (2015). Prevalence of smoking among Czech children. Praktický lékař, 95, 4, 148-153. ISSN 0032-6739. (CZ)

  Vybrané výzkumné projekty

  • IGA UPa – SGS_2017_015 Kvalita a bezpečnost v ošetřovatelství, hlavní řešitelka
  • IGA UPa – SGFZS04/2013 Historie a současnost ošetřovatelství, hlavní řešitelka
  • IGA UPa – SGFZS01/2012-2013 Přesnost teploměrů používaných na dětských odděleních, hlavní řešitelka
  • IGA UPa – SGFZS01/2011 Pády v pediatrii, hlavní řešitelka
  • TAČR – Kompetentní sestra ve 21. století – spoluřešitelka; 2018-2021
  Rozšířit fotografii: 
  false