Fond rozvoje VŠ

FRVŠ - projekty řešené v roce 2013

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Zřízení odborné laboratoře pro praktický nácvik dovedností a kompetencí v oblasti komunikačních, psycho-sociálních a pedagogicko- terapeutických metod a technik FRVS/2013/934 Šándorová Zdenka, PaedDr., Ph.D. 1-12/2013

FRVŠ - projekty řešené v roce 2011

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace odborných laboratoří pro výuku chirurgických a onkologických předmětů FRVS/2011/909 Taliánová Magda, PhDr., Ph.D. 1-12/2011
Inovace odborných učeben audiovizuálním vybavením na Fakultě zdravotnických studií FRVS/2011/1252 Holá Jana, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2011
Tvorba studijního předmětu Základy vybraných stimulačních technik FRVS/2011/377 Říhová Linda, Mgr. 1-12/2011

FRVŠ - projekty řešené v roce 2010

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace a rozvoj výukového počítačového a audiovizuálního vybavení učeben Fakulty zdravotnických studií FRVS/2010/2253 Holá Jana, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2010
Inovace studijního předmětu: Ošetřovatelská péče o šestinedělku, alternativní metody v porodnictví FRVS/2010/2155 Erbenová Věra, Mgr. 1-12/2010
Zřízení a inovace odborných laboratoří pro praktickou výuku na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice FRVS/2010/2467 Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D. 1-12/2010

FRVŠ - projekty řešené v roce 2009

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace laboratoří pro praktickou výuku v nelékařských zdravotnických oborech FRVS/2009/331 Škvrňáková Jana, Mgr., Ph.D. 1-12/2009

FRVŠ - projekty řešené v roce 2008

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Rozšíření nabídky vzdělávání školitelek odborné praxe studentek FZS FRVS/2008/1685 Erbenová Věra, Mgr. 1-12/2008
Výuka odborného anglického jazyka pro učitele ošetřovatelství FRVS/2008/1734 Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D. 1-12/2008

Zdroj: IS UPa