Fulbrightův program - ODLOŽENO

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice se zapojila do jednoho z programů Fulbrightovy komise, tzv. Fulbright Specialist Programu. Hlavním cílem tohoto programu je navázat a podpořit spolupráci mezi americkými a českými vzdělávacími institucemi a případně přispět k zavedení a rozvoji nových oborů. Komise J. Williama Fulbrighta vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy od roku 1991.

 

V rámci zmíněného programu může hostující specialista přednášet, účastnit se vzdělávacích akcí nebo je organizovat a vést, pomoci s rozvojem a zdokonalováním osnov a materiálů k výuce a přispět k rozvoji hostitelské instituce.

 

V souladu s tímto zaměřením programu byl na FZS UPa podán projekt „Collaboration to support doctoral studies focusing on health“. Garantkou jeho realizace je doc. Petra Mandysová, MSN, PhD, která v první polovině roku 2019 navštívila USA a navázala spolupráci s Georgetown University, Washington. Dr. Kelley M. Anderson, docentka ošetřovatelské praxe, která realizuje v tomto případě program za americkou stranu, navštíví pracovně na dva týdny Univerzitu Pardubice. Doc. Anderson bude spolupracovat s FZS UPa na doktorském vzdělávání v ošetřovatelství a na výzkumu v oboru ošetřovatelství.

 

Očekávanou událostí je účast doc. Anderson na konferenci Kvalita a její perspektivy pořádané FZS UPa 22. dubna 2020 v Pardubicích, kde vystoupí s aktivním příspěvkem.

Pracovnímu pobytu doc. Anderson předcházejí na FZS UPa pečlivé přípravy, aby spolupráce byla maximálním obohacením pro obě strany projektu.

Rozšířit fotografii: 
false