Iveta Černohorská

Mgr. Iveta Černohorská

e-mail iveta.cernohorska@upce.cz

telefon +420 466 037 802

Profesní dráha:

Iveta Černohorská absolvovala bakalářské studium Ošetřovatelství/Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví na Lékařské fakultě v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika (2008), magisterské studium Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy na Pedagogické Fakultě, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika (2011), nyní studuje PhD na Fakultě zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, Česká republika. Její výzkum je zaměřen na hodnocení kvality ošetřovatelské péče z pohledu hospitalizovaných dětí a mezikulturní přenos nástroje pro toto hodnocení.

Po získání kvalifikace všeobecná sestra pracovala od 1996 do 2000 na Kardiologickém oddělení (Arytmologická jednotka), poté získala specializovanou způsobilost k výkonu povolání dětská sestra a pracovala od 2000 do 2010 na Dětském oddělení (Jednotka intenzivní péče) Pardubické nemocnice. Od roku 2012 pracuje jako asistent na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice (nyní na Katedře klinických oborů).

Výzkumné zájmy:

  • Pediatrie
  • Kvalita zdravotní péče
  • Spokojenost pacientů

Vybrané publikace (od r. 2016):

ČERNOHORSKÁ IVETA; ČERVENKOVÁ ZUZANA; OTÁHALOVÁ KRISTINA. 2016. Ošetřovatelská péče z pohledu dítěte - tvorba nástroje pro její hodnocení. Sborník abstrakt: Konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. Plzeň.

HLAVÁČKOVÁ Eva; ČERNOHORSKÁ Iveta. 2017. Experts’ opinions on the Czech version of the questionnaire assessing the child care quality at the hospital. Článek ve sborníku: Nursing of the 21st Century in the Process of Changes 2017. Nitra (SR).

ČERNOHORSKÁ Iveta; HLAVÁČKOVÁ Eva; HODAČOVÁ Lenka. 2018. Quality nursing care from the perspective of hospitalized children. Sborník abstrakt: 17th European Doctoral Conference in Nursing Science. Maastricht (Nizozemsko).

ČERNOHORSKÁ Iveta; HLAVÁČKOVÁ Eva; HODAČOVÁ Lenka. 2018. Analýza použití české verze dotazníku Child Care Quality at Hospital (CCQH). Sborník abstrakt: Mezinárodní konference Nové trendy v ošetrovateľstve V. Trnava (SR)

ČERNOHORSKÁ IVETA; HLAVÁČKOVÁ Eva; HODAČOVÁ Lenka. 2019. Česká verze Child Care Quality at Hospital - analýza dotazníkového šetření. Sborník abstrakt: Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů Ošetřovatelství. Pardubice

HLAVÁČKOVÁ Eva; ČERNOHORSKÁ Iveta. 2019. Ošetřovatelská péče v pediatrii. Skripta. Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7560-204-6

Scopus:

CHRUDIMSKÁ Lucie; ČERNOHORSKÁ Iveta; KRATOCHVÍLOVÁ Věra. 2019. Informovanost rodičů dětí do 10 let o péči o chrup aneb možnosti ambulantní praxe. Pediatrie pro praxi, 20/1. ISSN 1213-0494 

Rozšířit fotografii: 
false