Jan Pospíchal

Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D.

e-mail Jan.Pospichal@upce.cz

telefon +420 466 037 800

Profesní dráha:

Mgr. Jan Pospíchal, Ph.D. získal formální vzdělání v oboru ošetřovatelství, absolvoval bakalářský obor Všeobecná sestra (2010), magisterský obor Všeobecná sestra (2012) a doktorské studium na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice (2018).
Při svém doktorském studiu se zaměřil na hodnocení kvality života pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční.

Od roku 2012 do roku 2013 pracoval jako zdravotní sestra na jednotce intenzivní péče Kardiologického oddělení Interní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. V roce 2014 získal certifikát Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně v oboru Intenzivní péče.

Od roku 2013 vyučuje na bakalářském a magisterském stupni a provádí výzkum v oboru ošetřovatelství na Katedře klinických oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, působí také na pozici vedoucího této katedry.

Ve svém aktuálním výzkumu se zaměřuje na rizikové faktory u kardiovaskulárních chorob a kvalitu života.

Výzkumné zájmy:

  • Rizikové faktory u kardiovaskulárních chorob
  • Kvalita života
  • Intenzivní péče

Vybrané publikace (od r. 2014):

POSPÍCHAL, J., VOJTÍŠEK, P., BOBÁK, M., MATĚJKA, J. 2018. A comparison of quality of life and disease severity of patients with stable coronary artery disease.. Kontakt, Vol. 20, no. 3. pp. e237-e243. DOI: 10.1016/j.kontakt.2018.04.001

HOLEKOVÁ, J., KALUŽOVÁ, K., POSPÍCHAL, J. 2018. Effective power distribution of two rescuers during resuscitation: simulation study. Urgentní medicína, Vol. 21, No. 3. pp. 17 – 21. ISSN 1212–1924.

POSPÍCHAL, J., POSPÍCHALOVÁ, K. a VOJTÍŠEK, P., 2016. Experienced symptoms affecting quality of life in angina patients: a qualitative study. Ošetrovateľstvo
a pôrodná asistencia, 
Vol. 3, no. 1. pp. 29-34. ISSN 1336-183X. 

BLANAŘ, V., POSPÍCHAL, J. I Know that I Know: A Certainty Based Marking Tests Designed for Evaluating Knowledge of Healthcare Students. Profese on-line, 2016, roč. 9, č. 1, s. 1-8.

POSPÍCHAL, J., BLANAŘ, V. Faecal immunochemical screening tests for colorectal cancer: a single-centre case study from the Czech Republic. Malta Journal of Health Sciences, 2016, roč. 3, č. 2, s. 46-51.

 

Rozšířit fotografii: 
false