Jan Vodička

MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

e-mail jan.vodicka@nempk.cz

 

Profesní dráha:

MUDr. Jan Vodička, Ph.D. vystudoval obor Všeobecná medicína na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde promoval v roce 2001. V roce 2004 a 2007 získal atestaci v oboru otorinolaryngologie, v roce 2009 dokončil doktorské studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde po úspěšném obhájení své disertační práce s názvem „Vyšetření čichu se zaměřením na pracující v chemickém provozu“ získal titul Ph.D.

V roce 2002 začal pracovat v Pardubické nemocnici, kde se zaměřuje na obor otorinolaryngologie, zejména na čich, chuť a chirurgii středního ucha. V roce 2005 se stal odborným asistentem na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice, kde přednáší právě otorinolaryngologii. Od roku 2014 přednáší otorinolaryngologii také na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2014 byl jmenován přednostou Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice.

V rámci svých výzkumných aktivit MUDr. Jan Vodička, Ph.D. působil a působí jako hlavní řešitel několika výzkumných projektů financovaných Technologickou agenturou České republiky a Univerzitou Pardubice.

 

Výzkumné zájmy:

  • Poruchy čichu a chuti
  • Chirurgie středního ucha

Vybrané publikace (od r. 2017):

BROTHÁNKOVÁ, P., VODIČKA, J. Parosmie a fantosmie u pacientů s poruchou čichu. Czech and Slovak Neurology and Neurosurgery, 2018;81(1):51-54.

SCHRIEVER, VA., AGOSIN, E., ALTUNDAG, A., AVNI, H., VAN, HC., CORNEJO, C., DE LOS SANTOS, G., FISHMAN, G., FRAGOLA, C., GUAMEROS, M., GUPTA, N., HUDSON, R., KAMEL, R., KNAAPILA, A., KONSTANTINIDIS, I., LANDIS, BN., LARSSON, M., LUNDSTROM, JN., MACCHI, A., MARINO-SANCHEZ, F., NOVAKOVA, LM., MORI, E., MULLOL, J., NORD, M., PARMA, V., PHILPOTT, C., PROPST, EJ., RAWAN, A., SANDELL, M., SOROKOWSKA, A., SOROKOWSKI, P., SPARING-PASCHKE, L., STETZLER, C., VALDER, C., VODIČKA, J., HUMMEL, T. Development of an International Odor Identification Test for Children: The Universal Sniff Test. Journal of Pediatrics, 2018;198:265-272.

HUMMEL, T., WHITCROFT, K., ANDREWS, P., ALTUNDAGS, A., CINGHI, C., COSTANZO, R., DAMM, M., FRASNELLI, J., GUDZIOL, H., GUPTA, N., HAEHNER, A., HOLBROOK, E., HONG, S., HORNUNG, D., HUETENBRINK, K., KAMEL', R., KOBAYASHI, M., KONSTANTINIDIS, I., LANDIS', B., LEOPOLD, D., MACCHI, A., MIWA, T., MOESGES, R., MULLOL, J., MUELLER, C., OTTAVIANO, G., PASSALI, G., PHILPOTT, C., PINTO, J., RAMAKRISHNAN, V., ROMBAUX, P., ROTH, Y., SCHLOSSER, R., SHU, B., SOLER, G., STJARNE, P., STUCK, B., VODIČKA, J., WELGE-LUESSEN, A. Position paper on olfactory dysfunction. Rhinology, 2017;54(Suppl. 25):1-30.

CANTONE, E., CIOFALO, A., VODIČKA, J., IACONO, V., MYLONAKIS, I., SCARPA, B., RUSSO, M., IENGO, M., DE VINCENTIIS, M., MARTINI, A., OTTAVIANO, G. Pleasantness of olfactory and trigeminal stimulants in different Italian regions. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2017;274(11):3907-3913.

BROTHÁNKOVÁ, P., NEDOMOVÁ, E., VODIČKA, J. Kvalita života osob s poruchou čichu. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, 2017;2:51-55.

KNÍŽEK, Z., VODIČKA, J., BROTHÁNKOVÁ, P., SHEJBALOVÁ, H. Čich u pacientů podstupujících endonazální endoskopickou chirurgii. Časopis lékařů českých, 2017;4(156):187-191.

Vybrané výzkumné projekty:

Vyšetření chuti v době epidemie COVID s využitím telemedicíny (Technologická agentura České republiky) – hlavní řešitel, 2020

Vyšetření čichu pomocí respirační olfaktometrie a využití při rehabilitaci čichu (Univerzita Pardubice) – hlavní řešitel, 2019

Chemosenzorická percepce a vývoj možnosti jejího měření u pacientů s onemocněním hlavy a krku (Technologická agentura České republiky) – hlavní řešitel, 2017

false
Rozšířit fotografii: 
false