Jana Škvrňáková

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.

e-mail jana.skvrnakova@upce.cz

telefon +420 466 037 723 

Profesní dráha: 

Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. vystudovala Střední zdravotnickou školu v Pardubicích (1981), obor všeobecná sestra, magisterský titul získala na Univerzitě Palackého v Olomouci (1997). Doktorské studium absolvovala na Ústavu sociálního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (2011). Ve své disertační práci se věnovala tématu Úloha ošetřovatelské péče při zvládání psychických a sociálních obtíží u nemocných po tracheostomii a po totální laryngektomii.

Od roku 2002 vyučuje na bakalářském a magisterském stupni a provádí ošetřovatelský výzkum na Katedře ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a současně pracuje jako všeobecná sestra na Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické nemocnice, a. s., Nemocnice Pardubického kraje.

Ve svém aktuálním výzkumu se zaměřuje na screening sluchu novorozenců pomocí otoakustických emisí nebo automatizovaných sluchových potenciálů mozkového kmene,
na kvalitu života osob s nádorovým onemocněním hrtanu a na kvalitu ošetřovatelské perioperační péče.

Výzkumné zájmy:

  • Kvalita života a komunikační problémy pacientů po totální laryngektomii
  • Kvalita ošetřovatelské perioperační péče
  • Primární prevence v audiologii

Vybrané publikace:

Scopus 

BENEŠOVÁ A.; ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Změny normotermie během operačních výkonů. Rozhledy v chirurgii 2020, 99(9):397-402. ISSN (Print) 0035-9351, ISSN (On-line) 1805-4579. doi:10.33699/PIS.2020.99.9.397–403 

PELLANT A, DRŠATA J, BLANAŘ V, BENDOVÁ P, ŠKVRŇÁKOVÁ J, CHROBOK V. Současné požadavky na včasnou diagnostiku a léčbu vrozené oboustranné velmi těžké vady sluchu. Listy klinické logopedie. 2019;3(2):75-79. doi: 10.36833/lkl.2019.031. 

ŠKVRŇÁKOVÁ, J.; TEICHMANOVÁ, L.; BÁRTOVÁ, I. Jak hodnotí kvalitu života pacienti s karcinomem hrtanu. Kontakt 2019, 21(3):240-247  doi: 10.32725/kont.2019.045 

ŠKVRŇÁKOVÁ, J., BUREŠOVÁ, R., HLAVÁČKOVÁ, E. Eight years of experience with full neonatal hearing screening in Pardubice. Pediatrie pro praxi, 2016;17(4); 263-266. ISSN 1213-0494 

HLAVÁČKOVÁ, E., URBANOVÁ, J., ŠKVRŇÁKOVÁ, J. Play therapy in Czech hospitals. Pediatrie pro praxi 2015. 16 (3), s. 168-200. ISSN 1213-0494 

ŠKVRŇÁKOVÁ, J., BUREŠOVÁ, R. Screening sluchu novorozenců v Pardubické krajské nemocnici. Otorinolaryngologie a Foniatrie, 2015, 64(3), pp. 153-156 

MANDYSOVÁ, P., EHLER, E., ŠKVRŇÁKOVÁ, J., BÁRTOVÁ, I., PELLANT, A. Development of the Brief Bedside Dysphagia Screening Test - Revised: a Cross Sectional Czech Study. Acta medica (Hradec Králové) / Universitas Carolina, Facultas Medica Hradec Králové, 2015, 58(2), pp. 49-55 

Vybrané výzkumné projekty: 

Posuzování zdravotního stavu pacientů v ošetřovatelské praxi v oboru otorinolaryngologie (Univerzita Pardubice) – hlavní řešitelka; 2015 

Management diagnostiky a terapie poruch polykání (Ministerstvo zdravotnictví ČR) – spoluřešitelka; 2012-2015 

Hodnocení zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii (Univerzita Pardubice) – spoluřešitelka; 2016 

Posuzování zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii a intenzivní péči (Univerzita Pardubice) – hlavní řešitelka; 2017 

Bezpečná perioperační péče (Univerzita Pardubice) – spoluřešitelka; 2018 

Posuzování zdravotního stavu pacientů v otorinolaryngologii a intenzivní péči (Univerzita Pardubice) – spoluřešitelka; 2018 

Bezpečná ošetřovatelská péče, (Univerzita Pardubice) – spoluřešitelka; 2019 

Klíčové dovednosti na operačním sále – KSMOR, ERASMUS+ - spoluřešitelka; 2016-2019 

My Operating Room Nurse Coach (MYORCO) - KSMOR, ERASMUS+ - spoluřešitelka; 2020-2023

Rozšířit fotografii: 
false