Kateřina Horáčková

PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D.

e-mail katerina.horackova@upce.cz

telefon +420 466 037 523

Profesní dráha:

PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D. vystudovala obor ošetřovatelství, bakalářská studia absolvovala
na Univerzitě Karlově v Hradci Králové, magisterský program v oboru ošetřovatelství v geriatrii
na Masarykově univerzitě v Brně, doktorkou filozofie se pak stala na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě. Doktorská studia absolvovala na Fakultě vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany v Hradci Králové. Ve své disertační práci se zabývala tématem holocaustu a jeho vlivu na zdraví a životní spokojenost přeživších.

Dr. Horáčková pracovala jako zdravotní sestra na onkologicko-hematologickém oddělení ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (2000-2002) a v onkologickém centru v Pardubicích (od roku 2008), na geriatrickém oddělení (2002 - 2005) a ve středisku domácí péče v Pardubicích (2012- 2014). Působila jako učitelka na Střední zdravotnické škole v Pardubicích (2002-2008). V roce 2010 přešla na Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice, kde vyučuje na bakalářské a magisterské úrovni předměty ošetřovatelství v onkologii a paliativní péči. Přednášela také na konferencích věnovaných ošetřovatelství v Evropě a Asii. Od roku 2020 je proděkankou pro internacionalizaci a rozvoj Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Výzkumné zájmy:

  • Historie ošetřovatelství
  • Ošetřovatelská péče založená na důkazech
  • Ošetřovatelství v onkologii a paliativní péči
  • Hygiena a epidemiologie

Kompletní přehled publikací a projektů naleznete ZDE.

Vybrané publikace:

Scopus:

HORÁČKOVÁ, K., ŠEVČOVIČOVÁ, A., HRSTKA, Z., MORAVCOVÁ, M., LÁSKOVÁ, M., DĚRŇAROVÁ, L. Consequences of holocaust on physical health of survivors: bibliography review. Central European Journal of Public Health, 2020, vol. 28, no. 3, p. 237–244.

HORÁČKOVÁ, K., ŠEVČOVIČOVÁ, A., HRSTKA, Z., WICHSOVÁ, J., ZAVIŠ, M. PEDIATRICS IN THERESIENSTADT GHETTO Central European Journal of Public Health, 2020, vol. 28, no. 2, p. 155–160.

HORÁČKOVÁ, K., GRYMOVÁ, R., HRSTKA, Z., MORAVCOVÁ, M., ŠEVČOVIČOVÁ, A., PILNÝ, J., DĚRŇAROVÁ, L. Surgery in the Theresienstadt Jewish ghetto CHIRURGIA : a Journal on Surgery, 2020, vol. 33, no. 3, p. 150-156.

PILNÝ, J., BÁČA, V., KOHOUTEK, L., VODOVÁ, H., HORÁČKOVÁ, K., SUKOP, A.  Perilunate injuries to the wrist. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca, 2018, vol. 83, no. 5, p. 332-335.

HORÁČKOVÁ, K., HRSTKA, Z., GRULICH, P., HLAVÁČKOVÁ, E. Infectious diseases and laboratory diagnosis in the Terezin Jewish Ghetto. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2017, vol. 66, no. 1, p. 8-14.

ČERMÁKOVÁ, K., KRČILOVÁ, M., PILNÝ, J. The impact of the holocaust on the health of survivors. Prakticky lekar, 2015, vol. 95, no. 1, p. 16-19.

ČERMÁKOVÁ, K., PILNÝ, J. Hygienic and epidemiological care in Terezin ghetto. Vakcinologie, 2015, vol. 9, no. 3, p. 144-148.

PILNÝ, J., MOLITOR, J., ČERMÁKOVÁ, K., HLAVÁČKOVÁ, E., MACKOVÁ M. Arthritis of the wrist and possibilities of surgical treatment. Prakticky lekar, 2014, vol. 94, no. 3, p. 177-179.

Ostatní

HORÁČKOVÁ, K. THEORETICAL READINESS OF STUDENTS OF NON-MEDICAL HEALTH CARE PROFESSIONS IN THE CARE FOR A MUSLIM WOMAN IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS. In Islamic bioethics and reproduction : the text and the practice. 1. vyd. Orjol: Oryol State Institute of Economy and Trade, 2019. 31 s. ISBN: 978-5-98498-295-5.

HORÁČKOVÁ, K., ŠKAROUPKOVÁ, L., HISEMOVÁ KALCIKOVÁ, M. Precautionary measures of ventilator-associated pneumonia. In Proceedings of ICCESEN 2018. Antalya: ICCESEN, 2018. p. 99-102.

WICHSOVÁ, J., HORÁČKOVÁ, K., LIDÁKOVA, B. Hygiene and Epidemiology Nursing - Student Grant Competition. In Proceedings of ICCESEN 2018. Antalya: ICCESEN, 2018.

HORÁČKOVÁ, K. et al. Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. 63p.

HORÁČKOVÁ, K., PILNÝ, J. Život se vzpomínkou na holokaust. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. 63 p.

ČERMÁKOVÁ, K., DUKOVÁ, I. Impact of the Holocaust on Survivors´ Spirituality. Testimonia theologica, 2015, vol. 9, no. 1, s. 58-71.

ČERMÁKOVÁ, K., PILNÝ, J. Ošetřovatelská péče v ghettu Terezin. Ortopedie, 2014, vol. 4, no. 4, p. 202-204.

ČERMÁKOVÁ, K., PILNÝ, J. Specifika terezínského zdravotnictví a ošetřovatelství. In Bílá místa ve výzkumu holokaustu. Praha: Spolek akademiku Zidu, 2014. 19 s. ISBN: 978-80-260-7335-2.

ČERMÁKOVÁ, K., PILNÝ, J. Ortopedická péče v ghettu Terezín. Ortopedie, 2014, vol. 4, no. 4, p. 202-204.   

Vybrané výzkumné projekty:

Bezpečná ošetřovatelská péče (Univerzita Pardubice) – hlavní řešitelka; 2019.

Hygiena a epidemiologie v ošetřovatelské praxi - součást managementu kvality (Univerzita Pardubice) – hlavní řešitelka; 2017.

Historie ošetřovatelství (Univerzita Pardubice) – spoluřešitelka; 2014.

Historie a současnost ošetřovatelství (Univerzita Pardubice) – spoluřešitelka; 2013

Rozšířit fotografii: 
false