Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22chirurgickaklinika3_111824.jpg

Na podkladě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví,Ministerstva školství byla Chirurgická klinika ustanovena v roce 2002.

Základem kliniky je kolektiv lékařů a sester, kteří dosáhli nejen specializační atestace v oboru chirurgie, ale jsou specializováni na obory cévní a plastická chirurgie,hrudní chirurgie, miniinvazivní chirurgie, onkochirurgie (mammologie, GIT,kolorektální chirurgie, melanom) v nichž jsou uznávanými odborníky. Na klinice působí i lékaři v rámci specializační přípravy. Po stránce ošetřovatelské o chirurgicky nemocné pečuje kolektiv sester, a to včetně specializované péče  intenzivní,  intermediální péče,kolostomického, kýlního centra.

Chirurgická klinika má multioborovou jednotku intenzivní péče pro všeobecnou chirurgii, traumatologii, ortopedii, neurochirurgii,hrudní chirurgii.Disponuje 18 lůžky. Základem lůžkové péče je oddělení všeobecné chirurgie 5.patro s 8 lůžky v komplexu oddělení cévní a plastické chirurgie 4.patro, oddělení traumatologie 3.patro, ortopedie 2. patro, neurochirurgie. Nedílnou součásti je komplex multioborových ambulancí a emergency s návazností na ARO, samostatné CT v komplexu emergency. Dále komplex 8 operačních sálů, septického sálu s dospávacím komplexem, denním stacionářem. Na systém ambulancí navazuje komplex odborných poraden a specializovaných ambulancí- poradna pro miniinvazivní chirurgii, hrudní chirurgii, mammologie a melanom, onkochirurgii, koloroktologii.

Soubory ke stažení Velikost
Historie Cirurgické kliniky - pdf 85 kB