Pedagogická a rozvojová činnost

Pedagogická a rozvojová činnost

Chirurgická klinika  se podílí na výuce studentů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice v řadě studijních programů bakalářského, magisterského i doktorského studia. Vlastní výuka je na všech úrovních zajišťována akademickými pracovníky, kteří mají velké zkušenosti jako školitelé nebo oponenti závěrečných bakalářských, magisterských diplomových i doktorandských prací. Vypisovaná témata vychází především z činnosti kliniky a jsou každoročně uváděna na intranetu fakulty. Výuka na FZS je zajišťována v bakalářském studiu studijního programu Ošetřovatelství, Porodní asistence, Specializace ve zdravotnictví a v magisterském studijním programu Ošetřovatelství. Klinika se podílí na praktické výuce studentů všeobecného lékařství LF Univerzity Karlovy Hradec Králové v 6. ročníku studia, včetně odborných seminářů s využitím nového studijního zázemí na půdě knihovny Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Odborný profil zaměstnanců Chirutgické kliniky jejich výuková činnost a případné zapojení do rozvojových projektů jsou uvedeny na webových stránkách http://www.upce.cz/vvr/lide.html nebo se zobrazí kliknutím na jméno zaměstnance v záložce Personální obsazení kliniky s vazbou na fakultu.

 

 

 

Rozšířit fotografii: 
false