Vedoucí katedry

Mgr. et Mgr.
Michal
Kopecký


Fakulta zdravotnických studií

michal.kopecky@upce.cz
466 037 724
Sekretářka katedry

Kristýna
Bendová


Fakulta zdravotnických studií

kristyna.bendova@upce.cz
466 037 541

Oddělení ošetřovatelství

PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D.

PhDr.
Kateřina
Horáčková
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

katerina.horackova@upce.cz
Mgr. Vít Blanař, Ph.D.

Mgr.
Vít
Blanař
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

vit.blanar@upce.cz
466 037 545
Mgr. Pavlína Brothánková, Ph.D.

Mgr.
Pavlína
Brothánková
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

pavlina.brothankova@upce.cz
466 037 733

prof. MUDr.
Josef
Fusek
,
DrSc.


Fakulta zdravotnických studií

josef.fusek@upce.cz
466 037 545

MUDr.
Mária
Hácová


Fakulta zdravotnických studií

maria.hacova@upce.cz
466 013 401
Mgr. Marie Holubová, Ph.D.

Mgr.
Marie
Holubová
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

marie.holubova@upce.cz
466 037 807
dlouhodobě nepřítomna
Mgr. Lucie Kročilová, DiS.

Mgr.
Lucie
Kročilová
,
DiS.


Fakulta zdravotnických studií

lucie.krocilova@upce.cz
dlouhodobě nepřítomna

Mgr.
Martina
Kuckir


Fakulta zdravotnických studií

doc. MUDr.
Halka
Lotková
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

halka.lotkova@upce.cz
PhDr. Iva Marková

PhDr.
Iva
Marková


Fakulta zdravotnických studií

iva.markova@upce.cz
466 037 735
Mgr. Iryna Matějková, DiS.

Mgr.
Iryna
Matějková
,
DiS.


Fakulta zdravotnických studií

iryna.matejkova@upce.cz
466 037 806
Mgr. Hana Ochtinská, Ph.D.

Mgr.
Hana
Ochtinská
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

hana.ochtinska@upce.cz
466 037 735

Mgr.
Markéta
Papršteinová
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

marketa.paprsteinova@upce.cz
466 037 806
Mgr. et Mgr. Ondřej Podeszwa

Mgr. et Mgr.
Ondřej
Podeszwa


Fakulta zdravotnických studií

ondrej.podeszwa@upce.cz
466 037 545
Mgr. Romana Procházková,

Mgr.
Romana
Procházková


Fakulta zdravotnických studií

romana.prochazkova@upce.cz
466 037 731
Mgr. Jitka Rusová

Mgr.
Jitka
Rusová


Fakulta zdravotnických studií

jitka.rusova@upce.cz
466 037 733
Mgr. Petra Růžičková

Mgr.
Petra
Růžičková


Fakulta zdravotnických studií

petra.ruzickova@upce.cz
466 037 807

PhDr.
Vlasta
Seinerová


Fakulta zdravotnických studií

vlasta.seinerova@upce.cz
466 037 807
Mgr. Vlastimila Semencová,

Mgr.
Vlastimila
Semencová


Fakulta zdravotnických studií

vlastimila.semencova@upce.cz
466 037 806
dlouhodobě nepřítomna
Mgr. Barbora Sýkorová, DiS.

Mgr.
Barbora
Sýkorová
,
DiS.


Fakulta zdravotnických studií

barbora.sykorova@upce.cz
Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D.

Mgr.
Jana
Škvrňáková
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

jana.skvrnakova@upce.cz
466 037 723, 466 670 313
Mgr. Kristýna Šoukalová, Ph.D.

Mgr.
Kristýna
Šoukalová
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

kristyna.soukalova@upce.cz
466 037 731
Mgr. Klára Václavíková, Ph.D.

Mgr.
Klára
Václavíková
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

klara.vaclavikova@upce.cz
466 037 731

Mgr.
Magdaléna
Vojtěchová
,
MBA


Fakulta zdravotnických studií

magdalena.vojtechova@upce.cz
466 037 808
Mgr. Jana Wichsová, Ph.D.

Mgr.
Jana
Wichsová
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

jana.wichsova@upce.cz
466 037 808
doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA

doc. RNDr. ThLic.
Karel
Sládek
,
Ph.D., MBA


Fakulta zdravotnických studií

karel.sladek@upce.cz
466 037 730
Mgr. Markéta Lorencová

Mgr.
Markéta
Lorencová


Fakulta zdravotnických studií

marketa.lorencova@upce.cz
466 037 735

Mgr.
Michaela
Slavíková


Fakulta zdravotnických studií

michaela.slavikova@upce.cz
466 037 808

doc. PhDr.
Jana
Marečková
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

jana.mareckova@upce.cz
466 037 733

Mgr.
Lucie
Jirásková


Fakulta zdravotnických studií

lucie.jiraskova@upce.cz
466 037 731

prof. MUDr.
Luboš
Sobotka
,
CSc.


Fakulta zdravotnických studií

lubos.sobotka@upce.cz

Mgr.
Radka
Skorunková
,
Ph.D.


Fakulta zdravotnických studií

radka.skorunkova@upce.cz

Externisté

PhDr. et Mgr. Ivana Duková

MUDr. Hana Hatlová

Mgr. Markéta Jírková

Mgr. Štěpán Kalousek

MUDr. Lenka Kotingová, Ph.D.

MUDr. Tomáš Kriegler

Mgr. Anna Kulakovská

Mgr. Lenka Malinová

MUDr. Astrid Matějková

MUDr. Karel Mencl

Daniela Ondráčková

Mgr. Kristýna Pospíchalová

Mgr. Irena Raisnerová

PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.

Mgr. Iva Svobodová

Oldřiška Štěrbová

Bc. Olga Zastoupilová

false
Rozšířit fotografii: 
false