Kristina Kabíčková

Mgr. Kristina Kabíčková

telefon 466 037 802

e-mail  kristina.kabickova@upce.cz

Profesní dráha:

Mgr. Kristina Kabíčková vystudovala obor Všeobecná sestra na Univerzitě Pardubice (2011) a magisterský obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Univerzitě Karlově (2015). V současné době studuje magisterský obor Diabetes - Management and Clinical Care na Florence Nightingale Faculty of Nursing, Midwifery & Palliative Care, King´s College London. Její magisterská práce se zaměřuje na hypoglykémii u osob s diabetes mellitus I. typu a jejich chování.

Mgr. Kabíčková pracovala jako zdravotní sestra v ordinacích praktických lékařů a v domácí péči (2014 - 2016) v České republice, poté se přestěhovala do Velké Británie a pracovala zde jako všeobecná sestra na různých nemocničních odděleních (2016 - 2018). Ve Velké Británii pracovala také jako mentorka pro studenty ošetřovatelství na VŠ. Po návratu do České republiky pracovala na diabetologickém oddělení ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové (2018). Poté působila v německé firmě Contract medical international (která se specializuje na zdravotnické prostředky - katetry, ušní implantáty apod.) v Hradci Králové jako dokumentační specialistka, následně přešla na personální oddělení. Od roku 2020 začala Mgr. Kabíčková působit na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice jako akademická pracovnice.

Výzkumné zájmy:

  • Řízení ve zdravotnictví
  • Diabetes mellitus
  • Hypoglykémie
Rozšířit fotografii: 
false